Kilka doświadczeń z Programu RODZINA

Utworzono: 2017-02-06
Zmodyfikowano: 2017-02-07
Tomasz Głowik

Szkolenie z programu RODZINA jest adresowane do wszystkich tych osób, które w swojej pracy spotykają się ze zjawiskiem przemocy i chcą podjąć wyzwanie pracy korekcyjnej z osobami ją stosującymi. Obejmuje 50 godzin zajęć edukacyjnych, które są realizowane podczas dwóch zjazdów.

Szkolenie pozwala na poszerzenie swojej wiedzy na temat uwarunkowań przemocy i tzw. „typologii" osób, które przemoc stosują. Te „diagnostyczne" umiejętności są ważne w planowaniu interwencji w pracy grupowej lub indywidualnej i pozwalają zarówno na przewidywanie różnych zagrożeń dla procesu zmiany jak i odwołanie się do zasobów klientów. Uczestnicy mogą zdobyć umiejętności ważne właśnie w procesie zmiany. Dialog Motywujący i Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu (BSFT) stanowią ważną część tego szkolenia, gdyż zwracają uwagę na inny sposób myślenia o problemach i możliwości ich rozwiązania.

Sam program RODZINA, chociaż opisano w nim wszystkie zajęcia, nie ma sztywnych ram. Pomimo tego, że pojawiają się w nim różne ciekawe metody pracy takie jak: gestaltowskie ćwiczenie z krzesłem, elementy dramy, terapia racjonalno-emotywna A. Ellisa, trening umiejętności, genogram właściwy dla terapii systemowej oraz te, z których korzysta Dialog Motywujący i BSFT, to ważniejsze w tym programie jest myślenie o całym zjawisku przemocy. Ważniejsze jest podążanie za tym, co dzieje się w grupie niż realizowanie wszystkich tematów zajęć. W pracy korekcyjnej i terapeutycznej istotne jest zawsze rozumienie, z czego wynika np. niechęć do zmiany i jak pomóc ją przezwyciężyć klientowi. To chyba najbardziej istotna umiejętność, która pozwala na wzrost poczucia własnych kompetencji w pracy z osobami stosującymi przemoc. Jedna z uczestniczek napisała:

„Bardzo dużo czerpię z programu  RODZINA, chyba najważniejsze jest to, że najbardziej zmieniło się moje podejście. Patrzę na klientów, w kontekście gotowości do zmiany. Korzystam z ćwiczeń, ale nic nie zamieni doświadczenia, ... którym dzieliła się cała grupa... Dla mnie początkującej to bardzo dużo."

W trakcie szkolenia jest także miejsce na wymianę doświadczeń w bezpiecznej atmosferze, co nie jest bez znaczenia szczególnie wtedy, gdy trzeba się zmierzyć na forum grupy z przygotowanymi przez siebie zajęciami.

Inna uczestniczka szkolenia napisała:

Nie bez znaczenia jest fakt stworzenia bezpiecznej, przyjacielskiej wręcz atmosfery podczas zajęć, co w znacznym stopniu pomaga czerpać ze szkolenia garściami :) Rola Dialogu Motywującego i jego wykorzystanie w pracy z Klientem "przemocowym" i nie tylko, w moim odczuciu była świetnym przypomnieniem o podstawowych zasadach konstruktywnej komunikacji :)

POLECAM i rekomenduje jako uczestnik :)

A ja serdecznie zapraszam jako prowadzący,

T. G.

Zobacz także: