Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Niebieskiej Linii (18-24 lutego 2019 r.)

Plakat B-1B-jpg

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 18 do 24 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia. 

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

Jak co roku również i Pogotowie "Niebieska Linia" IPZ uczestniczy w obchodach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej, interdyscyplinarnej, pomocy w postaci konsultacji z naszymi specjalistami. Zainteresowane osoby prosimy o zarezerwowanie dostępności specjalisty poprzez sekretariat Niebieskiej Linii pod nr tel. 22 824 25 01. We wspomnianym okresie zachęcamy również do skorzystania z naszej Poradni Telefonicznej (22 668 70 00). Działa ona 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 18.00, gdzie dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści (tj. psycholodzy i prawnicy). Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków. 

Plakat B-1PokrzywA