Ponad połowa Polaków doświadczyła jednej z form przemocy

uid 03b14c4ab7466a4f3698d23a7bc5e46b1576635508702 width 907 play 0 pos 0 gs 0 height 515

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna aż 57 proc. Polaków doświadczyło w swoim życiu jednej z form przemocy (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej lub seksualnej). Przy tym 72 proc. ankietowanych zgadza się z tezą, że prawo niedostatecznie chroni ofiary przemocy w rodzinie. Takie wnioski płyną z badania Kantar na zlecenie Ministerstwa Rodziny. 

Gazeta zwraca uwagę, że rezultaty badania odbiegają od liczb, na które powoływano się do tej pory w dyskusji o problemie. Przywołuje m.in. sondaż z 2014 r., również na zlecenie MRPiPS, w którym 24,7 proc. respondentów deklarowało, że w ciągu życia osobiście doświadczyło co najmniej jednej z czterech form przemocy (psychicznej, ekonomicznej, fizycznej, seksualnej).

Cytowana przez dziennik Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ podkreśla, że różnica między tymi badaniami jest ogromna. Zastrzega, że nie sama przemoc radykalnie przybrała na sile, lecz zmieniła się nasza świadomość. Najnowsze liczby urealniają zjawisko. Myślę, że dzięki temu przechodzimy mentalnie z grupy krajów zaściankowych, które niewygodne problemy zamiatają pod dywan, do tych bardziej wyedukowanych, które z problemami walczą - stwierdziła.

Sylwia Bąba z firmy Kantar dodała, że wcześniejsze sondaże opierały się na wywiadach telefonicznych, tymczasem teraz wykorzystano pogłębione wywiady online. Jej zdaniem, dalsze działania, np. kampanie społeczne i zmiany w prawie, powinny nauczyć nas, jak działać, komu zgłaszać problem i jakiej reakcji oczekiwać.

Więcej informacji pod adresem: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/badanie-ponad-polowa-polakow-doswiadczyla-przemocy/tvqq2d7