"Niebieska Linia" Partnerem aplikacji "Twój Parasol"

178-187936

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ jako pierwsza organizacja w obszarze pomagania osobom doświadczającym przemocy została Partnerem aplikacji Twój Parasol

Pomysłodawcą aplikacji mobilnej Twój Parasol są śródmiejscy policjanci. Warto podkreślić, iż stanowi ona niezwykle praktyczne i skuteczne narzędzie skierowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie lub będących jej świadkami. 

Aplikacja stanowi nie tylko źródło informacji o rodzajach przemocy i placówkach, w których można uzyskać pomoc, lecz również umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach związanych z przemocą. "Twój Parasol" jest możliwy do pobrania na Google Play i Apple Store po wyszukaniu hasła „Twój Parasol” lub za pomocą kodów QR. 

Podpisanie Porozumienie ma na celu promocję tego narzędzia wśród wszystkich osób, które będą potrzebować pomocy w trudnych sytuacjach rodzinnych związanych z przemocą. Wierzymy, że pozwoli to osobom narażonym na sytuacje, związane z przemocą w rodzinie, uzyskać jeszcze większe wsparcie. 

Więcej informacji na temat aplikacji: https://twojparasol.com/

178-187932