Podziękowania dla marki Reckitt Benckiser

Grafika 1 Napis 2

Ostatnie miesiące naznaczone były w dużej mierze pandemią koronawirusa. Wielu z nas pozostało w domach, z nadzieją, że tam właśnie znajdziemy ochronę przed potencjalnym zagrożeniem.

Dla osób pokrzywdzonych przemocą domową hasło #zostańwdomu ma niestety zupełnie inny wymiar niż ten, powszechnie znany, kojarzony z bezpieczeństwem. Ich sytuacja, zwłaszcza obecnie, jest niezwykle trudna - izolacja sprawiła bowiem, że są one zamknięte wraz ze swoim oprawcą.

W walce z problemem przemocy potrzeba jest wielu osób i instytucji. Dlatego pragniemy bardzo podziękować marce Reckitt Benckiser, która postanowiła przeznaczyć 10 tys. złotych na działania Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za powyższe - tym bardziej, że tego typu wsparcie pozwoli nam jeszcze skuteczniej nieść pomoc tym wszystkim osobom, które dotknęła przemoc w rodzinie.