Pierwsze posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Krajowym Centrum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

27.05.2022

19 maja 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Krajowym Centrum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dla dyrektora KCPU. Kadencja Rady będzie trwać 3 lata. W skład Rady wchodzi 16 osób, w tym m.in. kierowniczka Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ – Renata Durda.

Do zadań Rady jako organu opinodawczo-doradczego należy w szczególności:

  • współpraca w zakresie projektowania zmian, aktualizowania i czuwania nad realizacją programu Potwierdzania Kwalifikacji Osób Pracujących w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
  • współpraca w zakresie opracowania i promocji standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym,
  • inicjowanie i wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w szczególności z problemem alkoholowym,
  • wyrażanie opinii i inicjowanie zmian w zakresie przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Inne z kategorii

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - jaką pomoc można uzyskać?

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - jaką pomoc można uzyskać?

22.02.2023

Czy wiecie, że poza pomocą specjalistyczną w Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem...

czytaj dalej

Eksperyment Społeczny

15.05.2023

W 2007 dziennikarze DDTVN przeprowadzili społeczny eksperyment, aby...

czytaj dalej

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.