Projekt "Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej 2021"

Pragniemy poinformować, że w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, "Niebieska Linia" IPZ otrzymała dotację na realizację projektu "Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej 2021".

Wciąż nie jest znana realna liczba śmiertelnych przypadków przemocy domowej w Polsce. Co prawda od wielu lat posługujemy się pewnymi przedziałami liczbowymi (od 150 do 500 ofiar rocznie), jednak są to wyłącznie dane szacunkowe.

Z myślą o palącej konieczności pozyskania rzetelnych danych w powyższym zakresie, powstał projekt Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej 2021. Jego celem jest podjęcie szeroko zakrojonych działań, zmierzających do monitorowania śmiertelnych przypadków przemocy w rodzinie w całym 2021 roku, a następnie opracowania pozyskanych danych w formie raportu. Co ważne, dokument będzie uwzględniać nie tylko bezpośrednie zabójstwa, lecz również i samobójstwa oraz niewyjaśnione zaginięcia w rodzinach, w których to wcześniej dochodziło do przemocy.

Koordynatorką całości projektu, a także merytorycznych prac specjalnie utworzonej na jego potrzeby Rady, jest kierowniczka "Niebieskiej Linii" IPZ, Renata Durda. W składzie Rady zasiada zaś:

  • prof. Beata Gruszczyńska,
  • dr Magdalena Grzyb,
  • prof. Witold Klaus,
  • dr Michał Lewoc,
  • dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst
  • oraz dr Grzegorz Wrona.

Do zadań Rady należy między innymi wskazanie potencjalnych źródeł danych i sposobów pozyskania z nich informacji, analiza zebranych danych oraz przygotowanie rekomendacji płynących z projektu.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

____________________________

Zwrócenie uwagi na śmiertelne skutki bagatelizowanej w Polsce przemocy domowej leży w gestii każdego z nas. Posiadasz informacje na temat śmiertelnego przypadku przemocy w rodzinie? Napisz do nas na adres mailowy: centrum@niebieskalinia.pl.

Inne z kategorii

Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej 2021

Dwumiesięcznik "Niebieska Linia" o projekcie "Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej 2021"

Przemoc w rodzinie to zjawisko wciąż nie do końca rozpoznane. Dlatego też, choć z każdym...

czytaj dalej

Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej 2021

Posiadasz informację o śmiertelnym przypadku w kontekście przemocy w rodzinie?

W naszym projekcie uwzględniamy nie tylko bezpośrednie zabójstwa, do jakich doszło na skutek doznawanej...

czytaj dalej