Relacja z konferencji podsumowującej projekt „Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie”

Utworzono: 2015-06-09

27 maja 2015 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie” realizowany przez NL w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konferencji i zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia.

Spośród zaproszonych gości głos zabrały: Beata Sobocińska, Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, który objął wydarzenie patronatem honorowym, oraz Urszula Augustyn, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach.

Konferencja była też dla nas okazją do zaznaczenia jubileuszu 20-lecia działalności Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ. Okolicznościową mowę wygłosił Dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prof. n. dr hab. Jerzy Mellibruda.

W zasadniczej części konferencji omówione zostały merytoryczne zagadnienia związane z opracowanymi kwestionariuszami oceny ryzyka występowania przemocy rodzinie proponowanymi algorytmami postępowania w powyższych przypadkach.

Poniżej prezentujemy listę prelegentów i tematy wystąpień:

Dokumenty wypracowane w ramach projektu dostępne są pod poniższymi adresami:

Strona projektu: www.algorytmy.niebieskalinia.pl

GALERIA

Foto 01 Konferencja Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie

Foto 09 Konferencja Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie

Foto 02 Konferencja Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie

Foto 03 Konferencja Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie

Foto 04 Konferencja Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie

Foto 05 Konferencja Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie

Foto 06 Konferencja Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie

Foto 07 Konferencja Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie

Foto 08 Konferencja Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie