Certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwalifikacje i szkolenia

Kategoria: Szkolenia Niebieskiej Linii
Utworzono: 2014-05-19
Administrator NL

Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu superwizora w trybie zwyczajnym. Pierwsza zakwalifikowana grupa kandydatów będzie uczestniczyć w 20-godzinnych blokach edukacyjno – superwizyjnych, prowadzonych przez Dr Bognę Szymkiewicz-Kowalską i Marię Dekert – superwizorki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

PROCEDURA NADANIA CERTYFIKATÓW SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW: 

I ETAP – kwalifikacja formalna

Na tym etapie kandydat powinien:

  1. Mieć ukończone studia wyższe II stopnia (magisterskie) - wymagane dostarczenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów;
  2. Posiadać certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy (wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP) lub certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – wymagane dostarczenie kserokopii certyfikatu;
  3. Posiadać min. 10-letni staż pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokumentem poświadczającym jest dostarczone przez kandydata oświadczenie wraz z podaniem nazwy podmiotu / podmiotów i charakteru wykonywanej pracy - np. „OIK (dane teleadresowe placówki) – konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w latach….; Ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy (dane teleadresowe) – psycholog w latach….;”
  4. Uczestniczyć w superwizji własnej (minimum przez rok), prowadzonej przez superwizora, posiadającego rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub osobę zajmującą się problematyką przemocy w rodzinie i posiadającą kompetencje do prowadzenia superwizji, potwierdzone przez inne towarzystwa, w tym np. przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP czy szkoły psychoterapeutyczne – wymagane przedstawienie zaświadczenia od superwizora o uczestnictwie kandydata w superwizji własnej (indywidualnej lub grupowej) ze wskazaniem okresu i liczby godzin;
  5. Uzyskać rekomendację od certyfikowanego superwizora, który pozytywnie ocenia pracę kandydata w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (formularz rekomendacji w załącznikach);
  6. Prowadzić aktualnie zajęcia o charakterze: edukacyjnym, szkoleniowym, konsultacyjnym, superwizyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przemocy w rodzinie – w ciągu ostatnich 3 lat łącznie w wymiarze min.100 godzin (formularz oświadczenia w załącznikach);
  7. Przedstawić inne aktywności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: publikacje, wyróżnienia, nagrody, pełnione funkcje, badania własne, bycie ekspertem lub członkiem ciał o charakterze doradczo-eksperckim, wystąpienia na konferencjach, inne uprawnienia/certyfikaty itp. – wymagane dostarczenie opisu (maks. 2 strony maszynopisu).

II ETAP – kwalifikacja merytoryczna

Na tym etapie kandydaci będą uczestniczyć w 80 – godzinnym szkoleniu, podzielonym na 4 zjazdy (20 godz. każdy)

Program szkolenia obejmuje:

ORGANIZACJA:

Terminy zjazdów:

Miejsce szkolenia: Warszawa

Opłaty:

Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym pozwoli Kapitule przyznać kandydatowi certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Uwaga – certyfikat jest okresowy i pierwsze jego odnowienie nastąpi po upływie 3 lat, kolejne w okresach 5-letnich.

Wymagane załączniki można znaleźć poniżej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Piotrem Antoniakiem, kierownikiem merytorycznym, pod numerem telefonu: (22) 824-25-01 lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do pobrania:
Plik/ Adres URLOpisRozmiar
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/CERTYFIKAT_SUPERWIZORA_tryb_z_nominacji_ogloszenie.pdf)Ogłoszenie [PDF] 104 Kb
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/CS_oswiadczenie_o_przeprowadzonych_zajeciach.pdf)Oświadczenie o przeprowadzonych zajęciach [PDF] 88 Kb
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/CS_oswiadczenie_o_przeprowadzonych_zajeciach.doc)Oświadczenie o przeprowadzonych zajęciach [DOC] 196 Kb
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/CS_wzor_rekomendacji.pdf)Wzór rekomendacji [PDF] 87 Kb
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/CS_wzor_rekomendacji.doc)Wzór rekomendacji [DOC] 183 Kb
Pobierz plik (lista_certyfikowanych_superwizorow.pdf)Lista certyfikowanych superwizorow [PDF] 24 Kb