Dokumenty Parlamentu Europejskiego i Rady Europy

Kategoria: Międzynarodowe
Utworzono: 2012-11-30
Administrator NL

Dokumenty Parlamentu Europejskiego i Rady Europy:

„Przemoc i zagrożenie przemocą stanowią naruszenie prawa do życia, bezpieczeństwa, wolności, godności oraz integralności fizycznej i emocjonalnej, a także są poważnym zagrożeniem dla zdrowia fizycznego i psychicznego jej ofiar. Skutki przemocy, tak powszechnej we Wspólnocie, są poważnym naruszeniem praw podstawowych i prawdziwą plagą, a zarazem przeszkodą w korzystaniu przez wszystkich ludzi z przysługujących im obywatelskich praw do bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości. Celem programu Daphne III jest zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka. Mając na uwadze osiągnięcie tych celów, Parlament Europejski i Rada zachęcają Komisję Europejską do rozważenia możliwości podjęcia inicjatywy w sprawie europejskiego roku walki z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet.”

Projekt wspólnego oświadczenia Rady i Parlamentu Europejskiego


Zobacz też: Parlament Europejski a prawa kobiet