Wzór zapytania Zespołu Interdyscyplinarnego do Zakładu Karnego ws. udzielenia informacji

Kategoria: Ogólnokrajowe
Utworzono: 2012-12-04
Administrator NL

Wzór zapytania Zespołu Interdyscyplinarnego do Zakładu Karnego ws. udzielenia informacji o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym:

Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym [.doc]