Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Kategoria: Ogólnokrajowe
Utworzono: 2012-12-11
Administrator NL

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązała Radę Ministrów do przyjęcia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, natomiast na ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nałożyła zadania związane z monitorowaniem realizacji Programu. Rada Ministrów do dnia 30 czerwca każdego roku zobowiązana została do składania Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także w podejmowaniu odpowiednich działań wobec sprawców.

Do pobrania:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (krajowy-program-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie.pdf)Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 112 Kb
Pobierz plik (zalacznik1-do-kpppwr.pdf)Załącznik nr 1 do KPPPwR 34 Kb
Pobierz plik (zalacznik2-do-kpppwr.pdf)Załącznik nr 2 do KPPPwR 83 Kb
Pobierz plik (zalacznik3-do-kpppwr.pdf)Załącznik nr 3 do KPPPwR 31 Kb
Pobierz plik (zalacznik-nr-4-do-kpppwr.xls)Załącznik nr 4 do KPPPwR 36 Kb