Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2015

Kategoria: Ogólnokrajowe
Utworzono: 2014-11-03
Administrator NL

Zgodnie z art. 8 pkt 5  ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest zobowiązany do opracowania oraz wydania co najmniej raz na dwa lata wytycznych do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wytyczne zostały opracowane przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który został powołany 23 czerwca 2014 r. jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra we współpracy z pracownikami Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wytyczne zostały opracowane na lata 2014-2015.

Zakres Wytycznych obejmuje następujące obszary:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wytyczne te zostaną przesłane do Marszałków Województw, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązani są do organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Mamy nadzieję, że opracowany dokument umożliwi realizację szkoleń o wysokim standardzie merytorycznym i zapewni wysoką jakość świadczonych w tym zakresie usług.

Źródło: www.mpips.gov.pl

Do pobrania:
Adres URL:OpisRozmiar
Dostęp do URL (http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/7293/1/1/wytyczne.pdf) Wytyczne na lata 2014-2015 145 Kb