Tytuł Autor rok wyd. miasto wyd. Wydawca
"Jak żyć z ludźmi?" (Umiejętności interpersonalne.)     Warszawa MEN
"Savety In The Family." Program Of Violence Control In The Families With Alcohol Problems. National Alkohol Problem Solving Agency 1999   National Alkohol Problem Solving Agency
"Zagrożone dzieciństwo." Rodzinne i instytucjonalne formy opieki.   1998 Warszawa WSiP
(Projekt) Raport o sytuacji polskich rodzin.   1998 Warszawa Pełnomocnik rządu ds. Rodziny i Kobiet
ABC problemów alkoholowych. Falewicz Jan K. 1993 Warszawa PARPA
Aby wybaczyć. Poradnik dla rodzin alkoholików. Woydyłło Ewa 1993   IPiN
Adopcja. Teoria i praktyka. Ostrowska Krystyna 1999   CMPPP
Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne p.red. Binczycka-Anholcer Marzena 2001 Warszawa-Poznań Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej
Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne Surzykiewicz Janusz 2000 Warszawa CMPPP
Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich. p.red. Ostrowska Krystyna, Tatarowicz Jan 1998   CMPPP
Agresja i przemoc we współczesnym świecie. Tom 1 i 2 p.red. Kuźma J., Szarota Z.      
Agresja w przedszkolu Haug-Schnabel Gabriele 2001 Kielce Wydawnictwo "JEDNOŚĆ"
Agression. Family Violence and Chemical Dependency. p.red. Potter-Efron Roland T., Potter-Efron Patricia S. 1989 New York, London The Haworth Press
Agresywność młodzieży, problem indywidualny i społeczny Wolińska Jolanta Maria 2000 Lublin Wydawnictwo UMCS
Agresywność. Pomiar i analiza psychometryczna. Milewska Ewa 1998   PTP
Ale ja go kocham Murray Jill 2002 Gdańsk GWP
Alimenty i ojcostwo. Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism. Krzemiński Zdzisław 2002 Zakamycze Kantor Wydawniczy Zakamycze
Alkohol 1993. - 1993 Warszawa IOGT Omnipress
Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych. Fatyga Barbara, Sierosłowski Janusz, Zieliński Antoni, Zieliński Przemysław 1999    
Alkohol a polska młodzież. Raport 1994.   1994    
Alkohol a ryzyko szkód zdrowotnych PARPA 2001 Warszawa PARPA Alkohol a zdrowie
Alkohol a układ odpornościowy.   1996    
Alkohol a zdrowie. Badanianad dziećmi alkoholików PARPA 2000 Warszawa PARPA
Alkohol i alkoholizm stop. Poradnik policjanta. Wajdyłło Ewa , Stec Roman, Kijanowski Ryszard   Warszawa AA World Services, Inc., N. Y.
Alkohol i kierowca PARPA   Warszawa PARPA
Alkohol i mózg PARPA 1998 Warszawa PARPA Alkohol a zdrowie
Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży - dylematy profilaktyki   2002 Warszawa PARPA
Alkohol i życie codzienne. Przemoc w rodzinie z problemami alkoholowymi.   1995 Warszawa PARPA
Alkoholizm i narkomania Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Instytut Psychiatrii i Neurologii 1993 Warszawa Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Instytut Psychiatrii i Neurologii
Alkoholizm jako choroba. Wronowicz  Bohdan T. 1994 Warszawa PARPA
Alkoholizm jest chorobą. Wronowicz  Bohdan T. 1997 Warszawa PARPA
Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia. Cierpiałkowska Lidia 1997   Wyd. UAM
Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice Ferguson George A., Takane Yoshio 2002 Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN
Anatomia ludzkiej destrukcyjności Fromm Erich 1998 Poznań Rebis
Anatomia Uczuć Cyrulnik Boris 1997 Warszawa Wydawnictwo W.A.B. I Agencja Wydawnicza Jacek Santorski&Co
Antykoncepcja czyli seks na 6! Mentlewicz Anna, Południewski Grzegorz 2003 Warszawa POSTER
Antykoncepcja czyli świadome macierzyństwo Mentlewicz Anna, Południewski Grzegorz 2003 Warszawa POSTER POLIGRAFIA
Autoagresja. Mowa zranionego ciała. Babiker Gloria, Arnold Lois 2002 Gdańsk GWP
Autyzm. Jak pomóc rodzinie. Randall, Peter; Parker, Jonathan 2002 Gdańsk GWP
Badania nad dziećmi alkoholików PARPA 2000 Warszawa PARPA Alkohol a zdrowie
Bajki, które leczą. Cz 1. Brett, Doris 2003 Gdańsk GWP
Bajki, które leczą. Cz 2. Brett, Doris 2003 Gdańsk GWP
Bezpieczne przejście. Powrót do zdrowia dorosłych dzieci alkoholików. Brown Stephanie 1995   IPN
Bezradnik. O kobietach, mężczyznach, miłości, seksie i zdradzie Zofia Milska-Wrzosińska 1999 Warszawa Jacek Santorski&CO Agencja Wydawnicza
Bibliografie(72). Problemy rodziny 1996-1998 (literatura polska i obca w wyborze) Radawańska Anna, oprac. 1999 Warszawa Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Bici biją Bińczycka Jadwiga   Warszawa Wydawnictwo Akademickiwe "Żak"
Biologia przemocy Niehoff 2001 Poznań Media Rodzina
Ból - jak z nim żyć. Broome, Jellicoe 1995   PZWL
Broszura. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej 1995 Warszawa PARPA
Być mężczyzną we współczesnym zwariowanym świecie Fanning Patrick, McKay Matthew 2003 Gdańsk GWP
Children Who See Too Much. Lesson from the Child Witness to Violence Project. Mcalister Groves Betsy 2002 Boston Beacon Press
Choremu dziecku potrzebny jesteś jak Bóg w nieszczęściu. Komitet Ochrony Praw Dziecka.     Komitet Ochrony Praw Dziecka.
Chory psychicznie nadużywający substancji psychoaktywnych Cohen Jaqueline, Levy Stephan J. 1998 Warszawa PARPA
CIS 2001.Informator o organizacjachi instytucjach działających na polu pomocy społecznej w powiecie warszawskim Stowrzyszenie Klon/Jawor, Biuro Zrządu Miasta Stołecznego Warszawy, Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Wydział Spraw Społecznych 2001 Warszawa  
CIS. Informator '95 o poznańskich organizacjach i instytucjach udzielających wsparcia osobom...   1995 Poznań Poznańskie Centrum Informacji Społecznej
Co dzień mądrzejsze. 356 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję. Chapman Weston Denise, Weston Mark 1999 Warszawa Prószyński i S-ka
Co na to powiesz temido? Kądziela Katarzyna   Warszawa  
Co należy wiedzieć o alkoholu i innych środkach odurzających. Boros Aleksander, Callahan Patricia   Warszawa Biuro Pełnomocnika MZiOS ds. PiRPA
Co psuje się od alkoholu? Najda Zoja 1997 Warszawa PARPA
Co to znaczy być kobietą w Polsce p.red. Titkow Anny i Domańskiego Henryka 1995 Warszawa Polska Akademia Nauk Instytutu Filozofii i Socjologii
Co zagraża twojemu dziecku. Urząd Miasta Krakowa Wydział Zdrowia 1996 Kraków  
Common Mental Disorders. A Bio-social Model. Goldberg David, Huxley Peter 1992 London & New York Tavistock/Routledge
Coraz mniej milczenia. O dramatach dzieciństwa bez tabu. Marta Fox 2004 Wrocław Wydawnictwo Siedmioróg
Cybernetyka i charakter Mazur Marian 1996   Wydawnictwo AULA
Czas uzdrowić swoje emocje. Przewodnik do pracy nad sobą. Kroki w stronę zdrowienia Dorosłyc Dzieci Alkoholików Cermak Timmen L., Rutzky Jacques 1998 Warszawa PARPA
Czasopisma i biuletyny organizacji pozarządowych w Polsce.   1995 Warszawa Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych.
Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy.Ujęcie interdyscyplinarne.   2002 Warszawa Wydawnictwo Sic!
Człowiek intencjonalny, czyli o tym jak być sobą. Obuchowski Kazimierz 2000 Poznań Rebis
Czy powinniśmy być razem? Jeffry H. Larson 2002 Gdańsk GWP
Czy Powrót do Introspekcji? p.red. Tadeusza Tyszki 1995 Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN
Czy to twój problem? Wojciszek Krzysztof 1996 Warszawa PARPA
Czynniki leczące w psychoterapii Czabała Jan Czesław 2000 Warszawa PWN
Ćwiczenia relaksacyjne. Praktyczne techniki antystresowe dla dzieci i młodzieży. Kulmatycki Lesław 1995 Warszawa Agencja Promo-Lider
Dar strachu. Becker Gavin 1998 Poznań Media Rodzina of Poznań
Dawcy i biorcy Evatt, Cris; Feld, Bruce 2001 Gdańsk GWP
Demon Nietolerancji. Nie musisz stać się prześladowcą ani ofiarą. Hamer Hanna 1994 Warszawa WSiP
Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży Laskowski Andrzej, Rejzner Andrzej, Tokarczyk Ewa 1996 Warszawa CMPPP MEN
Diagnostyczne badania terenowe patologii i problemów społecznych w Szczecinie.   1997 Szczecin Urząd miejski w Szczecinie
Dlaczego ze sobą sypiamy Hajcak Frank, Garwood Patricia 2002 Gdańsk GWP
Dobranoc, słonko Hassenmuller Heidi 2004 Wrocław Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Dobrze nam ze sobą. Przyjemna i pożyteczna książeczka o seksie. Anna Dodziuk 2004 Warszawa IPZ PTP
Dom, który krzywdzi. Jarosz Ewa 2001 Katowice "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe
Dorosłe dzieci alkohollików Janet G. Woititz 1994 Warszawa IPZiT
Doskonałe umiejętności interpersonalne. Wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem. Floyer Acland, Andrew 2000 Poznań Rebis
Doświadczenia z dzieciństwa a rozwój współuzależnienia. Rodzina z problemem alkoholowym. Kurza Katarzyna 2000 Warszawa IPZ PTP
Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków.   1997 Warszawa PARPA
Dwanaście kroków, dwanaście tradycji AA. - 1986 New York AA World Services, Inc., N. Y.
Dzieci alkoholików zdarzenia traumatyczne. Skrzypczyk Witold 2000 Łódź PROM
Dzieci i młodzież o sobie - ocena rodziny i szkoły - sprawy ważne aktualnie i dążenia na przyszłość. OBOP 1998   OBOP
Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów Elliott Julian, Place Maurice 2000 Warszawa WSiP
Dzieci nade wszystko." Polski Komitet UNICEF, Stowarzyszenie Konwencji Praw Dziecka 1992 Warszawa  
Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. Szander Wanda 1999 Warszawa PARPA i IPZiT
Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców. Maxwell Ruth 1999 Gdańsk GWP
Dziecięce lęki. O wychowaniiu dziecka w świecie, który napawa je lękiem. Shaw Mary Ann 1999 Poznań Wydawnictwo Moderski i S-ka
Dzieciństwo i społeczeństwo Erik H. Erikson 1997 Warszawa Rebis
Dziecko krzywdzone - ofiara przemocy. Materiały informacyjne KOPD. Kątna Mirosława 1999 Warszawa Komitet Ochrony Praw Dziecka
Dziecko Krzywdzone, próba opisu zjawiska. (p. red.)  Czyż Elżbieta, Szymańczak Jolanta 1995 Warszawa FDN
Dziecko ofiara przemocy. Judziłł Irena 1993 Warszawa WSiP
Dziecko pod parasolem prawa. Poradnik dla osób pomagających dzieciom Zmarzlik Jolanta, Piwnik Emilia 1999 Warszawa FDN
Dziecko seksualnie wykorzystywane Glaser Danya, Frosh Stephen 1995 Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Dziecko w szpitalu. Pomaska-Skrzypczak Elżbieta 1989   Komitet Ochrony Praw Dziecka.
Dziecko wiejskie Maria Czerepniak-Walczak, Władysław Janasz, Aleksander Panasiuk 2003 Szczecin Uniwersytet Szczeciński
Dziecko wykorzystywane psychicznie,fizycznie,seksualnie. Program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów szkół podstawowych Michałek Dorota Zofia 2001 Kraków Wydawnictwo ARC-EN-CIEL, Centrum Terapii, Zaburzeń Łaknienia
Dziewiątka. Opolska policja radzi: "...tak jest bezpieczniej".   1992 Opole Komenda Wojewódzka Policji  w Opolu
Dziewiątka. Opolska policja radzi: "...tak jest bezpieczniej".   1993 Opole Wydawnictwo Instytut Śląski
Edukacja prawna i obywatelska. Scenariusze leksji dla szkół średnich. Cz 1.   2000 Warszawa Centrum Edukacji Obywatelskij
Efekty podstawowego programu terapii dla osób współuzależnionych Kurza Katarzyna 2000 Warszawa IPZ PTP
Emocje: przyjaciel czy wróg Golińska Lucyna 2002 Warszawa IPZ PTP
Emocjonalna niedostępność Collins Bryn C. 2001 Gdańsk GWP
Empatia. O umiejętności współodczuwania. Davis 1999 Gdańsk GWP
Europejska Konwencja Praw Człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Zanim napiszesz skargę przeczytaj. Nowicki Marek Antoni 1998 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Ewolucja pożądania Buss David M. 2000 Gdańsk GWP
Family violence in primary care Amiel Stephen, Heath Iona 2003 New York Oxford University Press
Family Violence. Pagelow Mildred, Daley 1984 California Departament of Sociology CaliforniaStateUniversity
Gdy odchudzanie jest chorobą. Anoresja i bulimia. Irena Namysłowska, Ewa Paszkiewicz, Anna Siewierska 2000 Warszawa Wydawnictwo W.A.B.
Gdy twój partner łże jak pies Forward Susan, Frazier Donna 1999 Warszawa JS&CO Wydawnictwo
Gender Violence.  (p. red.) O'Toole Laura,  Schiffman Jessica 1997 New York New York University Press
Głosy Młodych. Badanie opinii dzieci i młodzieży. UNICEF 2001 Warszawa UNICEF
Grupa AA. - 1991 Wrocław Wydawnictwo Służby Krajowej AA w Polsce
Grupa bawi się i pracuje (zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych). Jachimska Małgorzata 1997   Biblioteka Remedium, Remedium
Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej Shneider Corey Marianne, Corey Gerald 2002 Warszawa IPZ PTP
Handbook of Domestic Violence Intervention Strategies. Policies, Programs, and Legal Remedies Roberts Albert R. 2002 New York Oxford University Press
Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach Aries Philippe 1995 Gdańsk Wydawnictwo MARABUT
Humaniści o prawach dziecka Bińczycka Jadwiga 2000 Kraków Impuls
Idę do sądu Keller-Hamela Maria 2000 Warszawa FDN
Indeks Organizacji kobiecych w Polsce Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych - OŚKA 2000 Warszawa Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych - OŚKA
Informacje o fundacji Bene Vobis Fundacja Bene Vobis 1997 Warszawa Fundacja Bene Vobis
Informator o instytucjach pomocy społecznej działających w Warszawie. 1995   1995 Warszawa CIS (Centrum Informacji Socjalnej)
Informator o instytucjach prowadzących szkolenia dla Organizacji Pozarządowych Gryz, 1996.   1996 Warszawa Fundusz Współpracy, Program Phare, Dialog Społeczn
Informator o organizacjach i instytucjach działających na polu pomocy społecznej w województwie elbląskim   1997 Elbląg CIS i Klon
Informator o organizacjach i instytucjach działających na polu pomocy społecznej w województwie przemyskim     Przemyśl Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych; CIS
Informator o organizacjach inicjatywach kobiecych  Polsce, 1995. Centrum Promocji Kobiet 1997 Chichester John Wiley&Sons
Informator o organizacjach pozarządowych działających na polu pomocy społecznej w Łomży. 1995/96.   1996 Warszawa CIS i Klon
Informator o organizacjach pozarządowych działających na polu pomocy społecznej we Wrocławiu.   1996 Warszawa Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych Klon
Informator PARPA. PARPA     PARPA
Informator. Narkomania, gdzie szukać pomocy Towarzystwo Zapobiegania Narkomani 1997 Warszawa TZN (Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii)
Insights into Troubled Sexuality. A case profile anthology Prudence Tunnadine 1992 London, New York, Tokyo, Melbourne, Madras Chapman&Hall
Inteligencja emocjonalna. Goleman Daniel 1997 Poznań Media Rodzina of Poznań
Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa. Parry Aftab 2003 Warszawa Prószyński i S-ka
Interwencja wobec przemocy osoby uzależnionej.     Warszawa PARPA
IV badanie społecznych determinantów spożywania alkoholu w Polsce (1995). Jasiński Jerzy 1996 Warszawa  
IX Raport Specjalny dla Kongresu USA PARPA 2002 Warszawa  
Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących Brudnik Edyta, Moszyńska Anna, Owczarska Beata 2000 Kielce Zakład Wydawniczy SFS
Jak być skuteczną w życiu publicznym. Przewodnik dla kobiet. p.red. Agaty Zakrzewskiej, Joanny Regulskiej i Ann Graham 1999 Warszawa Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych - OŚKA
Jak kochać trudnego mężczyznę Good Nancy 2003 Gdańsk GWP
Jak mówić nie i budowac udane związki Wills-Brandon Carla 2003 Gdańsk GWP
Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły Faber Adele i Mazlish Elaine 2001 Poznań Media Rodzina
Jak określić inteligenję emocjonalną Steve Simmons, John C. Simmons 2001 Poznań REBIS
Jak pomóc dziecku nie pić. Pacewicz Alicja 1994 Warszawa PARPA
Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego Kielin Jacek 2002 Gdańsk GWP
Jak przezwyciężyc życiowy kryzys Downs Alan 2003 Gdańsk GWP
Jak przeżyć stratę dziecka Sanders Catherine M. 2001 Gdańsk GWP
Jak ratować związek. Siedem strategicznych kroków do odbudowania więzi ze swoim partnerem. MCGraw Philip C. 2001 Warszawa Rebis
Jak rodzice mogą pomóc dziecku w szpitalu?   1994 Warszawa Komitet Ochrony Praw Dziecka.
Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki. Dimoff Timothy, Carper Steve 1993 Warszawa Elma Books
Jak rzucić palenie Zatoński, Witold 2000 Warszawa Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie
Jak zdrowo się odżywiać Zatoński, Witold 2000 Warszawa Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Jak żyć bezpiecznie w niebezpiecznym świecie Bloomfield Harold H. 2000 Warszawa Berelsmann Media Sp. z.o.o., Świat Książki
Jak żyć, żeby nie zwariować? Jacek Santorski 2004 Warszawa Jacek Santorski&CO Agencja Wydawnicza
Jakie zachowania potępiamy? OBOP 1995   OBOP
Jestem człowiekiem tylko jeszcze małym. Murawska Katarzyna 2000 Łódź Centrum Usług Psychologicznych I P Twórczego
Jeszcze raz "o demokracji w Ameryce", czyli przewodnik po organizacjach pozarządowych w USA.   1996 Warszawa Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych Klon
Jeżeli pomagasz innym...Wybór aktów prawnych z zakresu pomocy spłecznej Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej 2000 Warszawa Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej
Kalendarium wydarzeń. OŚKA, lipiec 1999.   1999 Warszawa OŚKA
Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? MacKenzie Robert 2003 Gdańsk GWP
Kiedy życie boli. Zalecenia w leczeniu depresji. Strategiczna terapia krótkoterminowa Yapko Michel 1999 Gdańsk GWP
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne     Kraków - Warszawa Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius" Instytut Psychiatrii i Neurologii
Know How. Jak rozwiązywać codzienne i niecodzienne problemy Cameron-Bandler Leslie, Gordon Dawid, Lebeau Michael 1994 Gdańsk GWP
Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna Lucyna Kopciewicz 2005 Kraków IMPULS
Kobieta bez winy i wstydu. Eichelberger Wojciech 1997 Warszawa Wyd.DO
Kobiety i alkohol PARPA 1997 Warszawa PARPA Alkohol i zdrowie
Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. p. red. Bogdana Wojciszke 2002 Gdańsk GWP
Kobiety o konfliktach i przemocy w rodzinie. CBOS 1997   CBOS
Kobiety rozmawiają z kobietami. Poradnik Centrum Praw Kobiet 1999 Warszawa Centrum Praw Kobiet
Kobiety współuzależnione a słuchaczki Studium Pomocy Psychologicznej - analiza podstawowa. Kurza Katarzyna 2000 Warszawa IPZ PTP
Kodeks Cywilny wraz z komentarzem. Ośrodek Doradstwa Organizacji i Szkolenia "Tur" 1993 Jaktorów "Dom Organizatora"
Kodeks Cywilny. Kodeks Postępowania Cywilnego. - 1999 Bielsko-Biała Studio Sto
Kodeks etyki mediatora Polskie Centrum Mediacji   Warszawa Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, A-Z DRUK Raszyn
Kodeks karny ze skorowidzem. Stan prawny na 30 sierpnia 2002 r.   2002 Zakamycze Kantor Wydawniczy Zakamycze
Kodeks Karny. (komentarz) Góral Roman 1998 Warszawa Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich
Kodeks Karny. Kodeks Postępowania Karnego. Kodeks Karny Wykonawczy. - 1993 Gdańsk Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne "Lex"
Kodeks Karny. Kodeks Postępowania Karnego. Kodeks Karny Wykonawczy. - 1999 Bielsko-Biała Studio Sto
Kodeks pracy aktualny stan prawny 11. Wydanie 2002 r.   2002 Warszawa Wydawnictwo C. H. Beck
Kodeks pracy. Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, komentarz, orzecznictwo sądowe, wydanie IX - teksty ujednolicone. Stan prawny 21 lipca 1996r Fijałkowski Tadeusz 1996 Warszawa Fik "HANKA"
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z komentarzem. (p. red.) Pietrzykowski Janusz 1993 Warszawa Wydawnictwo Prawnicze
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz - Obowiązek alimentacyjny. Haak Henryk 1995 Toruń "Dom Organizatora"
Kolokwia psychologiczne: tom 7. Opresja i pomoc. Doliński Dariusz, Łukaszewski Wiesław 1999   WIP PAN
Komisja Praw Człowieka. 53 sesja. Raport. (Przemoc wobec kobiet, handel kobietami, wymuszona prostytucja.)   1997 Warszawa ONZ
Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Ryś Maria 1998 Warszawa CMPPP MEN
Konflikty? Jak zrozumieć współmałżonka nie zgadzając się z nim Wright Norman H. 1992 Warszawa Oficyna Wydawnicza "Vocatio"
Konstytucja na co dzień Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej 2001 Warszawa Polske Stowarzyszenie Edukacji Prawnej
Konstytucja na co dzień. Prawo pracy i zabezbieczenia społeczznego Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej 2001 Warszawa Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej   2001 Warszawa LIBER
Konwencja o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet.   1994 Warszawa Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz
Konwencja o Prawach Dziecka.   1992 Warszawa Polski Komitet UNICEF
Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji  Kobiet i Deklaracja o Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. OŚKA 1998 Warszawa  
Korczakowskie dialogi. Bińczycka Jadwiga 1999   Żak
Korzystaj z prawa. Poradnik dla osób pomagających ofiarom przemocy w rodzinie. Kądziela Katarzyna 1996 Warszawa PARPA
Krajowy program działań na rzecz kobiet. (Pierwszy etap wdrożeniowy do 2000 roku.)   1997 Warszawa Pełnomocnik rządu ds. Rodziny i Kobiet
Książeczka dla przestraszonych rodziców, czyli co robić gdy twoje dziecko zachowuje się dziwnie, niepokojąco, nietypowo? Samson Andrzej   Warszawa JS&CO Wydawnictwo
Księga życia kobiety. Ciało, psychika, osobowość. Borysenko 1999 Gdańsk GWP
Ku harmonii w miłości. Jak pogłębić to, co w życiu najważniejsze? Cameron-Bandler, Leslie 2001 Gdańsk GWP
Leczenie dzieci po urazach psychicznych James Beverly 2003 Warszawa PARPA
Leczenie odwykowe w jednostkach penitencjarnych. Bukowska Bogusława, Dąbrowski Stefan, Fudała Jagoda i inni 1997    
Leczenie uzależnionego umysłu Jampolsky Lee 1992 Warszawa Jacek Santorski&CO Agencja Wydawnicza
Leksykon narkomanii. Lechicki Jan 1993 Kielce "Echo-Press"
Leżąc na kozetce Irvin D. Yalom 2004 Warszawa IPZ PTP
Lęk Kępiński Antoni 2002 Kraków Wydawnictwo Literackie
Ludzie z problemami alkoholowymi Mellibruda Jerzy 1996 Warszawa PHARE, Centrum Rozwoju Służb Społecznych
Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej Feldman Larry 1996 Gdańsk GWP
Magiczne Cząsteczki. Jak działają leki. Aldridge Susan 2001 Poznań Dom Wydawniczy REBIS
Małżeństwo i życie rodzinne w opiniach Polaków. OBOP 1998   OBOP
Małżeństwo na lodzie. Jak nauczyć się żyć z alkoholikiem. Woititz Janet G. 1994 Warszawa IPZiT
Materiały z dziejów opieki nad społecznie niedostosowanymi. Tomasik E. 1976   Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej
Medycyna behawioralna podana w sposób śniesznie prosty Seitz Frank C. 2000 Warszawa PARPA
Melancholia Kępiński Antoni 2001 Kraków Wydawnictwo Literackie
Metodologia badań psychologicznych Brzeziński Jerzy 2002 Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN
Męskość Kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Lipsitz Bem Sandra 2000 Gdańsk GWP
Mężczyźni są z Ziemi i kobiety są z Ziemi Wenning Kenneth 2000 Warszawa GWP
Między ojcem a synem Michael Smith Sj 2002 Kraków Wam
Między swobodą a przemocą w wychowaniu. Bińczycka Jadwiga 1999   Impuls
Międzynarodowa ochrona Praw Dziecka. - 1996 Warszawa Żak
Milczenie o przemocy Lipowska-Teutsch Anna      
Mity na temat małżeństwa Lazarus Arnold A. 2002 Gdańsk GWP
Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne Kmiecik-Baran Krystyna 2000 Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN
Młodzież wobec alkoholu. Zarys problemów oraz działań profilaktyczno-naprawczych realizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 1996-2000 Prajsner Bogusław 2000 Warszawa "Toret"
Moje ofiary Hardejewska Zofia 1997 Warszawa  
Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym Hirigoyen Marie-France 2002 Poznań W drodze, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów
Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. p.red. Stewart John 2002 Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN
Motywowanie do terapii. Materiały szkoleniowe dla terapeutów uzależnień cz. 2. Miller William R., Zereben Allen, DiChemente Carlo C., Rychtarik Roberto G. 1995 Warszawa PARPA
Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko, co chcielibyście wiedzieć. Książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy Wolańczyk Tomasz, Kołakowski Artur, Skotnicka Magdalena 1999 Lublin BiFolium
Najstarsze,. Średnie, najmłodsze. Jak kolejność urodzin wpływa na Twój charakter. Richardson Ronald W., Richardson Lois A. 1999 Gdańsk GWP
Narkomania. Mity i rzeczywistość Gossop Michael 1993 Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN
Nastolatki i alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" Vogler Roger E., Bartz Wayne R. 1999 Warszawa PARPA
Naśladownictwo wskazane. Wzory i pomysły dla realizatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.   1997 Warszawa PARPA, Biblioteka Świata Problemów 2
Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Erickson M., Rossi 1999 Gdańsk GWP
Nawroty w uzależnieniach. Gossop Micheal 1997 Warszawa PARPA
Negotiating Domestic Violence. Police, Criminal Justice and Victims. Hoyle Carolyn 1998 New York Oxford University Press
Nerwica a rozwój człowieka Horney Karen 1997 Poznań Rebis
Neuropsychologia kliniczna Walsh Kevin   Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN
Neurotyczna osobowość naszych czasów Horney Karen 1997 Poznań Rebis
Nie będziesz bił dziecka swego. Marzec-Holka Krystyna 1996 Bydgoszcz WSP Bydgoszcz
Nie piję. Selvig Dick, Riley Don 1994 Warszawa PARPA
Niebieskie Karty. Przewodnik do procedury interwencji Policji wobec przemocy w rodzinie. Sasal Hanna Dorota 1998 Warszawa PARPA
Nieprzebaczona krzywda. Mellibruda Jerzy 1994 Warszawa IPZiT
Nieruchome światło. Fijewski Piotr 1994 Warszawa IPZiT
Nieśmiałość. Co to jest? Jak sobie z nią radzić? Zimbardo Philip G. 2000 Warszawa PWN
Nigdy dzieciom. Chrońmy młodość, kampania profilaktyczna Wojcieszek Krzysztof A. 1997 Warszawa PARPA
NOE. Program profilaktyczny dla młodzieży. Część 1. Wojcieszek Krzysztof 1995 Warszawa PARPA
Nowa definicja samopomocy. Polityka i praktyka Riessman Frank, Carroll David 2000 Warszawa PARPA
Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne. Kaschak Ellyn 2001 Gdańsk GWP
Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej. Wegscheider-Cruse Sharon 2000 Warszawa IPZ PTP
Nowe przesłanie nadziei. Podręcznik duszpasterstwa trzeźwości p. red. Dziewieckiego Marka 2000 Warszawa PARPA
O czym mówią rysunki dzieci. Dostrzeganie i rozumienie zawartych w nich znaków. Poradnik dla rodziców i pedagogów. Fleck-Bangert Rose 2001 Kielce Wydawnictwo "JEDNOŚĆ"
O czym powinien wiedzieć terapeuta uzależnień Woronowicz Bohdan T. 1994 Warszawa IPZ PTP
O dorastaniu czyli kod buntu   2002 Kraków Wydawnictwo Literackie
O nadużyciach seksualnych wobec dzieci. Pacewicz Alicja 1994 Warszawa IPZ PTP
O odmawianiu, pomaganiu, dotykaniu i kilku innych ważnych sprawach. Maciejewski Jacek, Pacewicz Alicja 1993 Warszawa PTP i Ośrodek Rozwoju Umiejętności Wychowawczych
O przemocy domowej. Poradnik dla lekarza pediatry. Mellibruda Jerzy, Durda Renata, Sasal Hanna Dorota 1998 Warszawa PARPA
O przemocy domowej. Poradnik dla lekarza pierwszego kontaktu. Jak stawiać pytania by rozpoznać problem i ocalić czyjeś życie. Sabler Patricia R., Taliaferron M. D. i Elen 1998 Warszawa PARPA
O zbrodniach i karach Osiatyński Wiktor 2003 Poznań Wydawnictwo Media Rodzina
Ochrona człowieka i rodziny przed sektami i psychomaniplacją materiały z konferencji w województwie pomorskim 2000 Gdańsk Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność"
Ochrona praw lokatoró. Najem i inne formy odpłatnego używania mieszkań w świetle nowych przepisów. Bończk-Kucharczyk Ewa 2002 Warszawa Twigger
Od gniewu do przebaczenia. Jak przezwyciężyć toksyczne emocje, żeby żyć w zgodzie ze sobą. Larsen Ernie, C. Larsen Hegrty 2000 Gdańsk GWP
Od pomysłu do działania. Jak rozwiązywać problemy społeczności lokalnych. (pomoc społeczna) Jakubowska Barbara, Kozyra-Olszańska Magdalena, Płócińska Małgorzata 1998   Fundacja Bene Vobis
Od psychiarii biologicznej do humanistycznej...dwadzieścia lat później. Jankowski Kazimierz 1944 Warszawa Jacek Santorski&CO Agencja Wydawnicza
Od zawiści do zemsty. Społeczna psychologia kłopotliwych emocji. Zalewski Zbigniew 1998   Żak
Ojciec Benignus kapucyn (1916-1997) Sosnowski Jan 1998 Zakroczym  
Ojcostwo, które boli. Dodziuk Anna 2002 Warszawa IPZ PTP
Opinie Polaków o przemocy w codziennym życiu. OBOP 1997   OBOP
Opowiadania dla twojego dziecka. Koją, leczą, rozwiązują problemy. Cz. 1 i 2. Brett 1998 Gdańsk GWP
Organizm w niebezpieczeństwie. Zasady postępowania u osób z problemami alkoholowymi. Habrat Bogusław 1996 Warszawa PARPA
Oswoić lęk. Jak radzić sobie z niepokojem i napadami paniki? Bemis Judith, Barrada Amr 2002 Gdańsk GWP
Pacjenci z problemami alkoholowymi w podstawowej opiece zdrowotnej.   1997    
Pedagogika resocjalizacyjna. Czapów Czesław, Jedlewski Stanisław 1971 Warszawa PAN
Pedofilia. Zarys zagadnienia. Podgajna-Kuśmierek Magdalena 2003 Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Perswazja i uzdrawianie Analiza porównawcza psychoterapii Jerome D. Frank, Julia B. Frank 2005 Warszawa Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Picie alkoholu w różnych okresach życia PARPA 2000 Warszawa PARPA Alkohol a zdrowie
Picie młodzieży a style życia w rodzinie Lowe Geoff, Foxcroft David R., Silbley David 2000 Warszawa PARPA
Pierwsza pomoc Stępińska Janina, Szajewski Tomasz 1998 Warszawa Prószyński i S-ka
Pierwsze dwa lata. Co się dzieje pomiędzy matką, ojcem i dzieckiem Cramer Bertand 2003 Gdańsk GWP
Pierwszy wywiad z rodziną.   1999 Gdańsk GWP
Placówki lecznictwa odwykowego.   1993 Warszawa  
Platforma Działania i Deklaracja Pekińska   1995 Warszawa  
Platforma Działania. Społeczny Komitet Organizacji Pozarządowych 1995 Warszawa Społeczny Komitet Organizacji Pozarządowych
Po tamtej stronie wychowania. Życie w wolności od psychicznej przemocy. Schoenebeck von 1997   Of. Wyd. Impuls
Poczucie własnej wartości. M. McKay, P. Fanning 2002 Poznań Rebis
Poczucie własnej wartości. Jak pokochać siebie. Wegscheider-Cruse Sharon 2003 Gdańsk GWP
Podaj dłoń. Johnson David W. 1992 Warszawa IPZiT
Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują? Eysenck, Eysenck 1998 Gdańsk GWP
Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. Nadużywanie substancji uzależniających i inne problemy społeczne. Hawkins D.J., Nederhood 1994   IPiN
Podstawy feministycznej terapii rodzin Braverman, Lois 2003 Gdańsk GWP
Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich p. red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony 1998 Kraków Wydawnictwo Naukowe WSP
Podstawy terapii małżeństw Crane, D. Russell 2002 Gdańsk GWP
Podwójne zaburzenia. Jak pomagać pacjentom z uzaleznieniem chemicznym i zaburzeniami psychicznymi. Daley Dennis C., Moss Howard, Campbell Frances 1987 Warszawa IPZiT
Polacy o prawach człowieka. OBOP 1998   OBOP
Polacy o rozwodach. OBOP 1995   OBOP
Polacy o sobie, dzieciach i młodzieży. OBOP 1998   OBOP
Polityka kobiecości jako pedagogika różnic Lucyna Kopciewicz 2003 Kraków IMPULS
Polityka społeczna wobec alkoholu w Polsce w latach 1944-1982 PARPA 1998 Warszawa PARPA Alkohol i zdrowie
Polska Karta Praw ofiary Ministerstwo Sprawiedliwości 1999 Warszawa  
Polskie Ustawy. - 2000 Warszawa Wydawnictwo C. H. Beck
Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Fengler Jorg 2001 Gdańsk GWP
Pomoc dla samopomocy. Szkoła Kofoeda w Kopenhadze - Instytut Służby Społecznej. Bjorkoe 1997   Żak
Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. Robinson Bryan E. 1998 Warszawa PARPA
Pomoc psychologiczna dziecku z zaburzeniami rozwoju i jego rodzinie. Materiały z sympozjum naukowego. Warszawa 30 września 2000 p.red. Święcickiej Małgorzaty 2001 Warszawa CMPPP MEN
Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Sills Charlot, Fish Sue, lapworth Phil 1999 Warszawa IPZ PTP
Poradnictwo i pomoc Murgatroyd Stephen 2000 Poznań Zysk i S-ka
Poradnik dla gmin i organizacji pozarządowych, jak organizować lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym   1998 Warszawa FDN
Poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie. Powiem Ci co zrobić...   1995 Warszawa PARPA
Poradnik dla samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych. Zasady, programy i formy współpracy organizacji pozarządowych.   1998   Stowarzyszenie Rozwoju Filantropii w Polsce
Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Rosenberg Marshall B. 2003 Warszawa Jacek Santorski&CO Agencja Wydawnicza
Postępowanie Zapobiegawcze i Diagnostyczne w Przypadku Zakażenia HIV i Zachorowania na AIDS Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 1997 Warszawa Krajowe Biuro Koordynacyjne ds. Zapobiegania AIDS
Poszanowanie godności ofiar przestępstw   2003 Warszawa Ogólnopolskie Forum na Rzecz Ofiar Przestępstw
Poszukiwanie siebie Mellibruda Jerzy 2001 Warszawa IPZ
Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Diagnoza - zaspokojenie. Judziłł 1998   Wyd. UG
Powstawanie problemów alkoholowych. Biologiczne, psychospołeczne i...  (p. red.) Zucker Robert, Boyd Gayle, Jan Howard 1997 Warszawa PARPA
Poza kontrolą. Sztander Wanda 1997 Warszawa PARPA
Poznaj swoje prawa...jeśli chcesz się rozwieść. Poradnik prawny dla kobiet. Centrum Praw Kobiet 1999 Warszawa Centrum Praw Kobiet
Poznaj swoje prawa...jeśli jesteś ofiarą gwałtu. Poradnik prawny dla kobiet. Centrum Praw Kobiet 1999 Warszawa Centrum Praw Kobiet
Poznaj swoje prawa...jeśli jesteś ofiarą przemocy. Poradnik prawny dla kobiet. Centrum Praw Kobiet 1998 Warszawa Centrum Praw Kobiet
Poznaj swoje prawa...wszystko o alimentach. Poradnik prawny dla kobiet. Centrum Praw Kobiet 1999 Warszawa Centrum Praw Kobiet
Poznajemy Accessa 2000 Kuciński Krzysztof 2000 Kraków Wydawnictwo "EDITION 2000"
Pozyskiwanie środków UE w praktyce. Przewodnik dla przedsiębiorców. T. Dauerman, D. Szostek, T. Żydek 2003 Wrocław T&T
Pozytywne myślenie. Czy może szkodzić. Scheich Gunter 2000 Gdańsk GWP
Praca nad rodziną. Metoda Hellingera Hellinger Bert, ten Hovel Gabriele 2003 Gdańsk GWP
Prawa dziecka jako pacjenta. Ochrona Prawna Dziecka tom II. Maciej Dercz; Tomasz Rek 2003 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Prawa Dziecka. Deklaracje i rzeczywistość. Bińczycka Jadwiga 1999   Impuls
Prawa Kobiet w dokumentach ONZ.   1998 Warszawa OŚKA
Prawa Kobiet w konstytucji. Centrum Praw Kobiet 1995 Warszawa  
Prawna ochrona rodziny. Andrzejewski Marek 1999   WSiP
Prawo a rozwiązywanie sporów Polskie Centrum Mediacji 2002 Warszawa Polskie Centrum Mediacji
Prawo karne Gardocki Lech 2002 Warszawa Wydawnictwo C. H. Beck
Prawo pracy i uezpieczeń społecznych Salwa Zbigniew 1996 Warszawa Wydawnictwa Prawnicze PWN
Probacja. Wychowanie do wolności. Bałandynowicz Andrzej 1996 Warszawa Primum
Problemy kobiet, model rodziny i polityka rodzinna. OBOP 1995   OBOP
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w 1997roku.   1998    
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Prajsner Bogusław 1995 Warszawa Centrum Promocji Kobiet
Program Polityki Rodzinnej (maj 1997) Międzynarodowy Zespół do Opracowania Rządowego Programu Polityki Prorodzinnej pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet 1997 Warszawa  
Program profilaktyki rodzinnej.   1997 Warszawa  
Program profilaktyki rodzinnej. Aneks.   1997 Warszawa  
Program z dziedziny nadużywania substancji chemicznych. Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu AUDIT. Babor Thomas F., de la Fuente Juan Ramon, Saunders Joan, Marcus Grant 1996 Warszawa PARPA
Program: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.     Warszawa PARPA i IPZiT
Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Szymańska Joanna 2000 Warszawa CMPPP MEN
Propaganda Dobrych Serc czyli Rzecz o Reklamie Społecznej p.red. Dominiki Maison i Piotra wasilewskiego 2002 Krawków Agencja Wasilewski
Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej Herzberger Sharon D. 2002 Warszawa PARPA
Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej p.red. Papieża Jana i Płukisa Andrzeja 2001 Toruń Wydawnictwo Adam Marszałek
Przemoc na ekranie p.red. Hendrykowska Małgorzata, Hendrykowski Marek 2001 Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM
Przemoc seksualna Starowicz Zbigniew Lew 1992 Warszawa Jacek Santorski&CO Agencja Wydawnicza
Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne. Marzec-Holka Krystyna 1999 Bydgoszcz WSP Bydgoszcz
Przemoc seksualna wobec rówieśników Cunningham Carolyn; MacFarlane Kee 1994 Warszawa Specjalistyczna Poradnia "OPTA"
Przemoc w rodzinie Dutton Donald G. 2001 Warszawa Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Diogenes
Przemoc w rodzinie i w szkole p.red. Kwiatkowskiej-Darul Violetty 2001 Toruń Wydawnictwo Uniwersytety M. Kopernika w Toruniu
Przemoc w rodzinie.   1991 Warszawa Pracownia Testów Psychologicznych
Przemoc w rodzinie. Pospiszyl Irena 1994 Warszawa WSiP
Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia Badura-Madej Wanda, Dobrzyńska-Mesterhazy Agnieszka 2000 Kraków Wydawnistwo Uniwersytetu Krakowskiego
Przemoc w rodzinie. Psychoterapia sprawców i ofiar. Madanes Cloe 2002 Gdańsk GWP
Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość Mazur Jadwiga 2002 Warszawa Wydawnictwo Akademickiwe "Żak"
Przemoc w Rodzinie. Zbiór artykułów Synapsis   1992 Warszawa Fundacja "SYNAPSIS"
Przemoc w szkole. Karkowska Magda, Czarnecka Wiesława 2000 Kraków Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Przemoc w życiu codziennym p.red. Hołysta Brunona 1997 Warszawa Agencja Wydawnicza CB
Przemoc wobec dzieci. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. oprac. Pikor Krzysztof i Walc Wiesława 2002 Rzeszów Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Przemoc wobec dzieci. Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych. Pacewicz Alicja 1996 Warszawa PARPA
Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Grochocińska Rita 2000 Gdańsk Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Przemoc wobec kobiet w Polsce. Fiszer Beata A. 1994 Warszawa Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Herman, Lewis Judith 1999 Gdańsk GWP
Przesłuchanie i diagnoza małego dziecka Kee MacFarlane, Joanne Ross Feldmeth 2002 Warszawa Artis
Przestań mnie kontrolować Stenack Richard J. 2002 Gdańsk GWP
Przewodnik do realizacji zajęć psychologicznych "Nasze Spotkania". Król-Fijewska Maria, Fijewski Piotr 1994 Warszawa PARPA i IPZiT
Przewodnik do realizacji znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla samorządów terytorialnych. - 1997 Warszawa PARPA
Przygotowanie do profilaktyki domowej. Arendarska Agnieszka; Wojcieszek Krzysztof 1997 Warszawa PARPA
Przygotowanie do programów dwunastu kroków. Materiały szkoleniowe dla terapeutów uzależnień cz. 1. Nowinski Joseph, Baker Stuart, Carrol Kathleen 1995 Warszawa PARPA
Psychologia dążeń ludzkich Obuchowski Kazimierz 1983 Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Psychologia dziecka Vasta Ross, Haith Marshall M., Miller Scott A. 1992 Warszawa WSiP
Psychologia małżeństwa w zarysie Ryś Maria 1999 Warszawa CMPPP MEN
Psychologia miłości. Wojciszke Bogdan 1995 Gdańsk GWP
Psychologia narkomanii, czyli jak do tego dochodzi, że ktoś się uzaleznia Wojciecowski Mieczysław 1993 Warszawa Laboratorium Psychologii Stosowanej
Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni podobni czy różni. Barnnon Linda 2002 Gdańsk GWP
Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne (tom 1) Przetacznik-Gierowska Maria, Tyszkowa Maria 1996 Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN
Psychologia społeczna w relacji Ja-Inni. p. red. Moscovici Serge 1998 Warszawa WSiP
Psychologia społeczna. Serce i umysł. Aronson Elliot, Wilson Timothy D., Akert Robin M. 1997 Poznań Zysk i S-ka
Psychologia stresu Terelak Jan F. 2001 Bydgoszcz Oficyna Wydawnicza Branta
Psychologia zaburzeń. Tom 1 i tom 2 Carson Robert C., Butcher James N., Mineka S. 2003 Gdańsk GWP
Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla modelu biomedycznego. Sheridan Chareles L., Radmacher Sally A. 1998 Warszawa IPZ PTP
Psychologia, Podręcznik akademicki. Tom 2. Psychologia ogólna. Strelau Jan 1999 Gdańsk GWP
Psychologia. Podręcznik Akademicki. Tom 1. Podstawy Psychologii. Strelau Jan 1999 Gdańsk GWP
Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Strelau Jan 1999 Gdańsk GWP
Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Monti, Abrams, Kadden, Cooney 1994 Warszawa IPZiT
Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju Pisula Ewa 1998 Warszawa Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Psychopataologia Meyer Robert 2003 Gdańsk GWP
Psychopatie Kępiński Antoni 2002 Kraków Wydawnictwo Literackie
Psychopatologia nerwic Kępiński Antoni 2002 Kraków Wydawnictwo Literackie
Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowaniaprogramów wczesnej interwencji. Gaś Zbigniew B. 2000 Lublin Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej
Psychoterapia dla każdego Szymborska Bożena 2000    
Pułapka niewybaczonej krzywdy. Mellibruda Jerzy 1995 Warszawa IPZiT
Pułapka współuzależnienia. Szander Wanda 1993 Warszawa PARPA i IPZiT
Pułapki nadmiernej troskliwości. Jak pomagać innym nie zatracając siebie Schlumpf Elisabeth, Werder Heidi 2002 Kielce Wydawnictwo "JEDNOŚĆ"
Raport o sytuacji polskich rodzin. 1998   1998 Warszawa Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny
Raport z realizacji Kampanii " Przeciw Przemocy w Szkole" zrealizowany na terenie Pułtuskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów w roku szkolnym 1999/2000. Zielińska Marzena, Wróblewski Leszek 2000 Pułtusk  
Razem przeciwko przemocy. Pospiszyl Irena 1999   Żak
Refleksje AA na każdy dzień w roku, czyli zbiór myśli, spisanych przez AA dla członków wspólnoty AA. Wspólnota AA w Polsce 1990 New York AA World Services, Inc., N. Y.
Rekonstrukcja rodziny. Wegscheider-Cruse Sharon, Ted-Klontz Kathy Higby, Rainey Ann 2000 Warszawa IPZ PTP
Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Pospiszyl Kazimierz 1998 Warszawa Wydawnictwo Akademickiwe "Żak"
Rodzice i dzieci, psychologiczny obraz sytuacji problemowych p.red. Milewskiej Ewy i Szymanowskiej Aleksandry 2000 Warszawa CMPPP MEN
Rodzina a przemoc. Lipowska-Teutsch Anna 1998,  1995 Warszawa PARPA
Rodzina bez przemocy. Sprawozdanie za 1996 r. Obliczenia i wyniki Krawczyk J. J., Kania R. 1997 Warszawa Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie
Rodzina bez przemocy. Sprawozdanie za I półrocze 1996r z realizacji programu. Kania R. 1996 Warszawa Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie
Rodzina w świetle psychologii. Rembowski Józef 1978 Warszawa WSiP
Rodzina z problemem alkoholowym Sztander Wanda 1993 Warszawa IPZiT
Rodzina. Tu powstaje człowiek Satir Virginia 2000 Gdańsk GWP
Rozmowy, które pomagają. Poradnik terapeuty Sztander Wanda 1997 Warszawa IPZ PTP
Rozważania wokół zagadnień psychologicznego poradnictwa życiowego Kulczyński Marian 1998 Wrocław Wydawnictwo Uniwesytetu Wrocławskiego
Rozwiązujemy problemy alkoholowe w gminach. Talarczyk Maria, Wiśniewska Iwona, Owerczuk Beniamin, 1998 Warszawa Fundacja "Fundusz Pomocy...
Rozwiązywanie problemów alkoholowych. Regulacje prawne i programy działania PARPA 2001 Warszawa PARPA
Rozwód. Krzemiński Zdzisław 1998 Zakamycze Kantor Wydawniczy Zakamycze
Rozwód? Czy się rozwodzić, jak się rozwodzić, co po rozwodzie. Pohorecka Anna 1994   IPiN
Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umyslowo w stopniu głębokim. p.red. Kielina Jacka 2002 Gdańsk GWP
Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna Peter Salovey; David J. Sluyter 1999 Warszawa Rebis
Rozwój osób uzależnionych w procesesie zdrowienia p.red. Tatala Małgorzata i Kościelecki Krzysztof OFMCap 2002 Zakroczym Zakroczym
Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy  Ilg Frances L., Bates Ames Luise, Baker Sidney M. 2001 Gdańsk GWP
Rozwój psychiczny dziecka od 10 do 14 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy  Ilg Frances L., Bates Ames Luise, Baker Sidney M. 2001 Gdańsk GWP
Rysunek w psychoterapii. Oster Gerald D., Gould Patricia 1999 Gdańsk GWP
Rzeczpospolita oparta o szynkwas. Publikacje nagrodzone w konkursie Ministra ZiOS w latac 1994-1997   1998 Warszawa PARPA
Sai Baba mówi do Zachodu   2001 Bydgoszcz Limbus
Seks - miłość - przemoc. Psychoterapia sprawców i ofiar. Madanes Cloe 1999 Gdańsk GWP
Sekty. Przedmiot fascynacji i zagrożeń. Kuncewicz Dariusz, Opolska Teresa, Wasiak Maria 2000 Warszawa CMPPP MEN
Sędzia śledczy w modelu postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym Kulesza Cezary 1991 Białystok Dział Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
Skuteczna pomoc psychologiczna Okun Barbara F. 2002 Warszawa IPZ PTP
Słownik terapii rodzin. Fritz Simon, Sterlin Helm 1998 Gdańsk GWP
SOS - Dziecko! Materiały informacyjne Komitetu Ochrony Praw Dziecka.   1992 Warszawa Komitet Ochrony Praw Dziecka.Materiały informacyjne KODP, Zeszyt 4
Spokojnie, to tylko życie Kinga Czachowska, Katarzyna Małkowicz 2001 Poznań Rebis
Społeczeństwo przeciw przemocy. 11 kwietnia 1999 Sejm RP. Materiały pokonferencyjne Kancelaria Sejmu 1999 Warszawa Wydawnictwo Sejmowe
Społeczna psychologia kliniczna p. red. Sęk Heleny 2000 Warszawa PWN
Sposoby zmniejszania ryzyka zakażenia i postępowanie po kontakcie z wirusem HIV D. Rogowska-Szadkowska 1999 Szczecin SWA Ottonianum
Spotkania feministyczne [2]   2000 Warszawa Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych - OŚKA
Spójrz prawdzie w oczy. Kaleta Włodzimierz, Kulisewicz Tadeusz, Socha Andrzej 1994 Warszawa PARPA
Standardy świadczenia usług zdrowotnych w lecznictwie odwykowym. Zalecenia dla płatników i świadczeniodawców wersja podstawowa i rozszerzona, lipiec 1 MZiOS 1999 Warszawa PARPA
Stereotypy i uprzedzenia Macrae C.N., Stangor Ch., Hewstone M. 1999 Gdańsk GWP
Strategie postępowania z przemocą w rodzinie.   1997 Warszawa Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny
Stres tramatyczny. Występowanie, następstwa, terapia. Lis-Turlejska Maria 2002 Warszawa Wydawnictwo Akademickiwe "Żak"
Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych. (p. red.) Frączek Adam 1979 Warszawa PAN
Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej p.red. Frączka Adama 1985 Warszawa Ossolineum
Subkultury a przemoc. Jędrzejewski Marek 2001 Warszawa Wydawnictwo Akademickiwe "Żak"
Swoboda, przymus, przemoc w relacjach dziecko - dorosły. Muszyńska Ewa 1998 Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM
Synowie i ojcowie, tęstknota za nieobecnym ojcem. Schon Lothar 2003 Gdańsk GWP
Sytuacja kobiet w Polsce.   1995 Warszawa Społeczny Komitet Organizacji Pozarządowych
Szantaż emocjonalny. Jak bronić się przed manipulacją i wykorzystywaniem. Forward Susan 1999 Gdańsk GWP
Szkoła dla rodziców i wychowawców. Sakowska Joanna 1999 Warszawa CMPPP MEN
Tajemnica silnej woli czyli o tym, jak zacząć i dojść do celu. Golińska Lucyna 1996 Warszawa IPZiT
Tajemnice inicjacji seksualnej Izdebski Zbigniew, Jaczewski Andrzej     DZG UNIPAP
Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizacyjnym. Pytka Lesław 1986 Warszawa Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka Wadsworth Barry J. 1998 Warszawa WSiP
Terapia długo-czy krótkoterminowa. Gustafson James Paul 2001 Gdańsk GWP
Terapia krótkoterminowa. Lepiej, głębiej, trwałej. Ellis 1998 Gdańsk GWP
Terapia rodziny. Teoria i praktyka. Satir Virginia 2000 Gdańsk GWP
Terapia w pigułce. Jak zachować zdrowie psychiczne w zwariowanym świecie Lazarus, Arnold A.; Lazarus, Clifford N. 2003 Gdańsk GWP
Test Rozpoznawania zaburzeń związanych z Piciem Alkoholu AUDIT. Babor Thomas, Fuente Juan Ramon John, Saunders Grant, Marcus 1996 Warszawa PARPA
toksyczne Słowa. Słowna agresja w związkach. Evans Patricia 1996 Warszawa Jacek Santorski&CO Agencja Wydawnicza
Toksyczni tesciowie. Susan Forward 2002 Warszawa Jacek Santorski&CO Agencja Wydawnicza
Trening asertywności dla współuzależnionych (TAW). Poradnik terapeuty. Szczepańska Hanna 1996 Warszawa IPZiT
Trening asertywności. Król-Fijewska Maria 1993 Warszawa IPZiT
Trudna nadzieja. Dodziuk Anna 1996 Warszawa PARPA
Trudności wychowawcze. Analiza interakcji matka-dziecko w sytuacjach konfliktowych. Dryll Elżbieta 1995 Warszawa Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Trzeźwieć razem. Dodziuk Anna 1993 Warszawa IPZiT
Twoja konstytucja Osiatyński Wiktor 1997 Warszawa WSiP
Twój nastolatek David B. Pruitt 2002 Poznań Rebis
Typologia alkoholizmu PARPA 2000 Warszawa PARPA Alkohol a zdrowie
Uczenie umiejętności praktycznych. Materiały szkoleniowe dla terapeutów uzależnień cz. 3 Kadden Ronald, Carrol Kathleen i in. 1995 Warszawa PARPA
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z orzecznictwem Sądu Najwyższego Ćwiąkalska Maria,  Korcyl-Wolska Marianna, Kuc Julia, Ostrowska-Zakrzewska Mariola 2001 Gdańsk Wydawnictwo Wandałowski
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz. Doktryna. Orzecznictwo. Skrzydło-Niżnik Iwona, Zalas Grażyna 2002 Zakamycze Kantor Wydawniczy Zakamycze
Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem.   1997    
Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji. Baumeister Roy F., Heatherton Todd F., Tice Dianne M. 2000 Warszawa PARPA
Uzależnione myślenie. Analiza samooszukiwania Twerski Abraham J. 2001 Warszawa IPZ
Uzdrawianie emocjonalne Ruskan John 2002 Poznań Dom Wydawniczy REBIS
Vademecum pieszego i rowerzysty.   1994 Opole Komenda Wojewódzka Policji  w Opolu
Vademecum seniora. Przewodnik po uprawnieniach. Stowarzyszenie KLON/JAWOR 2002 Warszawa Stowarzyszenie KLON/JAWOR
Vademekum osoby niepełnosprawnej. Przegląd świadczeń i uprawnień Stowarzyszenie KLON/JAWOR 2003 Warszawa Stowarzyszenie KLON/JAWOR
Violence in Healthcare. Understanding, Preventing and Surviving Violence: A Practical Guide For Health Professionals Shepherd Jonathan 2002 New York Oxford University Press
W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Berne Eric 2002 Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN
W niewoli uczuć. Jak wzbogacić własne życie emocjonalne. Cameron-Bandler Leslie, Lebeau Michael 2001 Gdańsk GWP
W trosce o trzeźwość narodu, Tom 3: Sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwoścopwych XIX i XX wieku p.red. Romaniuka Mariana P. 2000 Warszawa PARPA
W trosce o trzeźwość narodu. - 1994 Warszawa PARPA
When Violence Begins At Home. A Comprehensive Guide To Understending And Ending Domestic Abuse. (p. red.)  Wilson K. J. 1997 Alameda CA Hunter House Publishers
Wielki Słownik Angielsko-Polski   2002 Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN
Wioski dziecięce SOS w Polsce i na świecie 1949-1999 Kowalski Wiesław 1999 Kraśnik Wydawnictwo MAD Graf
Wobec przemocy. (p. red.) Kubacka- Jasiecka Dorota, Lipowska-Teutsch Anna 1997 Kraków ALL
Wokół agresji i przemocy. Materiały I Konferencji Stowarzyszenia Samopomocy "Krąg" nt. Rehabilitacja i edukacja ofiar przemocy Ciosek Mieczysław, Szeluga Janusz 1998 Gdańsk  
Wprowadzenie do Psychologii. Podstawowe zagadnienia. Gerd Mietzel 1999 Gdańsk GWP
Wrażliwe dziecko. Poland Janet 2000 Poznań Rebis
Wredni ludzie. Carter 1993   Jsantorsk&Co
Współczesna psychoanaliza. Psychologia procesów nieświadomych. Kutter petter 1998 Gdańsk GWP
Współczucie i nienawiść do siebie. Alternatywa dla rozpaczy. Rubin Theodore Isaac 2000 Poznań Rebis
Wstyd i przemoc Gilligan James 2001 Poznań Media Rodzina
Wstyd. Jak lepiej go poznać i nie pozwolić, żeby zatruwał nam życie. Dodziuk Anna 1999 Warszawa IPZ PTP
Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej Badura-Madej Wanda      
Wybrane zjawiska powodujące zagrożenie społeczne (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) p.red. Nowak Anny 2000 Kraków Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Wychować, wyleczyć wyzwolić. Lipowska-Teutsch Anna 1998 Warszawa PARPA
Wychowanie a role płciowe Dorota Pankowska 2005 Gdańsk GWP pedagogika
Wychowanie bez porażek. Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi Gordon Thomas 1991 Warszawa Instytut Wdawniczy Pax
Wykorzystywanie seksualne dzieci Wiesław Czernikiewicz, Beata Pawlak-Jordan 1998 Warszawa Fundacja Dzieci Niczyje
Wymarzone dzieciństwo. Jak wychować szczęśliwe dziecko unikając błędów naszych rodziców. Woitz 1996 Gdańsk GWP
Wystarczająco dobrzy rodzice Bruno Bettelheim 2005 Poznań Rebis
Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. Stephan Walter G., Stephan Cookie W. 2002 Gdańsk GWP
Wyzwania macierzyństwa. Jak być szczęśliwą matką. Kendall Tackett Katleen 2003 Gdańsk GWP
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych. Popielarski Kazimierz 1999 Sopot Wydawnictwo Prawnicze "Lex"
Wzory pism procesowych w sprawach karnych z objaśnieniami Fornalik Stanisław, Góral Roman 2000 Zakamycze Kantor Wydawniczy Zakamycze
Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych z komentarzem. Lech-Chełmińska Magdalena, Przybyła Violetta 1999 Warszawa Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich
Z demokracją na ty p. red. Merty Tomasza 2001 Warszawa Centrum Edukacji Obywatelskiej
Z prawem na Ty Bojarski Łukasz, Płatek Monika 1999 Zakamycze Kantor Wydawniczy Zakamycze
Z udziałem całej społeczności rozwiązujemy problemy alkoholowe. (Pomoc społeczna) Talarczyk Maria, Wiśniewska Iwona, Owerczuk Beniamin 1998   Fundacja "Fundusz Pomocy...
Zabawa w psychoterapii Kaduson Heidi, Schaefer Charles 2002 Gdańsk GWP
Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Braun-Gałkowska Maria, Ulfik Iwona 2000 Warszawa Wydawnictwo Krupski i S-ka
Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Urban Bronisław 2000 Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zaburzenia z pogranicza Goldstein Eda G. 2003 Gdańsk GWP
Zaburzenie po stresie traumatycznym Dudek Bohdan 2003 Gdańsk GWP
Zagrożona młodzież. Ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych McWhirter J. Jeffries, McWhirter BenedictT. 2001 Warszawa PARPA
Zajęcia psychodukacyjne dla współuzależnionych. Scenariusze. Kisiel Mirosława 2001 Warszawa IPZ
Zanim będzie za późno. Poradnik dla rodziców i wychowawców dzieci trudnych Samenow Stanton E. 2001 Warszawa Prószyński i S-ka
Zanim będzie za późno. Przemoc i kontrola w rodzinie. Ackerman Robert J., Pickering Susan E. 2002 Gdańsk GWP
Zanim spróbujesz. Program profilaktyki uzależnień dla uczniów. Strzemieczny Andrzej 1994 Warszawa PARPA
Zapobieganie przemocy w rodzinie. Browne K., Herbert M. 1999 Warszawa WSiP
Zapobieganie uzależnieniom uczniów p.red. Kamińskiej-Buśko Bożeny 1997 Warszawa CMPPP MEN
Zasady oceny projektów w otwartych konkursach grantowych Unii Europejskiej czyli jak z sukcesem przygotować projekty Sawczuk Agnieszka 2004 Warszawa Boris
Zasady, programy i formy współpracy samorządu terytorialnego i organizacji samorządowych. Dutkiewicz Dorota, Schimanek Tomasz 1998 Warszawa Stowarzyszenie Akademia  Rozwoju
Zbrodnia rodzi się w mózgu. Zagadka biologicznych uwarunkowań przestępczości. Moir Anne, Jessel David 1998 Warszawa Książka i Wiedza
Zdrowie dla wszystkich. Podstawowe założenia polityki zdrowia dla wszystkich w Regionie Europejskim WHO Światowa Organizacja Zdrowia Biuro Regionu Europejskiego, Kopenhaga 1999 Warszawa PARPA
Zero Tolerance OF Violence Against Women. No Man Has The Rigth.       Strathclyde Regional Council
Zespół dziecka krzywdzonego w materiałach IV Katedry i kliniki Pediatrii Śląskiej Akademii Medycznej. Kasznia-Kocot Joanna, Gurszyński Jan, Staszewska-Kwak Anna, Kozowicz Małgorzata      
Zespół Dziecka Maltretowanego - diagnostyka medyczna.. Margolis Alina 1998 Warszawa FDN
Zgoda na siebie. Wykłady psychologa na oddziale odwykowym. Woydyłlo Ewa 1994   IPiN
Złość Lucyna Golińska 1995 Warszawa PTP
Złość, alkoholizm i inne uzależnienia. Potter-Efron, Potter-Efron 1994 Warszawa IPZiT
Złość. Golińska Lucyna 1994 Warszawa IPZiT
Zmieniamy się wraz z rodzinami. O zdrowej komunikacji. Bandler Richard, Grinder John, Satir Virginia 1999 Gdańsk GWP
Zmienność i nieuchronność stereotypów. Studium na temat roli stereotypów w reprezentacji umysłowej świata społecznego Kurcz Ida 1994 Warszawa Wydawnictwo Istytutu Psychologii PAN
Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka Kozłowska Anna 2000 Warszawa CMPPP MEN
Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii. Miller Alice 1999   Media Rodzina of Poznań
Zrozumiec dziecko krzywdzone Brągiel Józefa 1998 Opole Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Zrozumieć alkohol Kinney Jean, Leaton Gwen 1996 Warszawa PARPA
Zrozumieć dziecko Dąbrowska Justyna 2001 Warszawa PARPA
Zrozumieć samobójcę O'Connor Rory, Sheehy Noel 2002 Gdańsk GWP
Związki miłosne. Norma i patologia. Kernberg 1998   Zysk i S-ka
Żelazny Jan. Rzecz o mężczyznach. Bly Robert 1993   Rebis
Życie w rzeźwości. - 1986   Wydawnictwo Służby Krajowej AA w Polsce
Życie ze złością. Potter-Efron 1996 Gdańsk GWP
Żyć w szkole i przetrwać, czyli o prawach ucznia. Osuch Maciek 1998 Katowice Górnośląska oficyna Wydawnicza S.A.
Żywoty kobiet   2000 Warszawa Centrum Praw Kobiet