"Wybieram pomoc" - Antyprzemocowa kampania MRPiPS

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Utworzono: 2017-03-24
Administrator NL

wybieram pomoc

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło kampanię społeczną pod hasłem „Wybieram pomoc", która ma za zadanie łamać stereotypy dotyczące osób doświadczających przemocy oraz samych sprawców, a także uczyć rozpoznawać sytuacje przemocy i wskazywać sposoby przeciwdziałania.

W ramach kampanii powstał serwis internetowy www.wybierampomoc.pl, na którym zamieszczono bazę wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz informacje na temat instytucji udzielających pomocy wraz z numerami telefonów zaufania. Adresatami przekazu są zarówno osoby doświadczające przemocy w rodzinie i ze względu na płeć, świadkowie jak i osoby stosujące przemoc.

Kampania jest realizowana w ramach Projektu Predefiniowanego „Rodzina polska – wolna od przemocy", współfinansowanego z Funduszy Norweskich w ramach Programu PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć".

wybieram pomoc 1

wybieram pomoc 2

wybieram pomoc 3

Źródło: www.wybierampomoc.pl