IV Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk (21-22 listopada)

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Centrum Informacji NL

wwsf yellow ribbon en

Fundacja po Drugie serdecznie zaprasza na IV Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk pt. Dzieci i młodzież w obliczu przemocy – profilaktyka i interwencja. Forum jest okazją do podsumowania tegorocznej kampanii społecznej 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, ale także do zdobycia nowych doświadczeń, poznania dobrych praktyk i tworzenia sieci współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy. Tegoroczne spotkanie potrwa dwa dni i odbędzie się w Wawerskim Centrum Kultury. Więcej informacji pod adresem: http://podrugie.pl/iv-ogolnopolskie-forum-dobrych-praktyk/