Warszawa mówi „nie” przemocy wobec kobiet

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Centrum Informacji NL

16 dniPrzemoc karmi się milczeniem. Nie bądź biernym widzem to główne przesłanie kampanii m.st. Warszawa, która potrwa 16 dni - od 25 listopada do 10 grudnia. Kampania prezentowana w przestrzeni miasta i komunikacji publicznej ma za zadanie zwrócić uwagę na najczęstszą w Polsce formę przemocy wobec kobiet, jaką jest przemoc w rodzinie i przemoc seksualna.

Eksperci badający problem w stolicy podkreślają, że przemoc jest „demokratyczna”. Przed przemocą w rodzinie nie chroni pozycja społeczna, wyższe wykształcenie, miejsce zamieszkania czy zasobność portfela. Sprawców i osoby pokrzywdzone przemocą można napotkać w każdej grupie społecznej, w każdej dzielnicy Warszawy.

Przemoc w dalszym ciągu silnie wiąże się z płcią: zdecydowana większość osób pokrzywdzonych w Warszawie to kobiety, podczas gdy sprawcami w większości przypadków są mężczyźni. W 2018 roku w Warszawie, na podstawie wypełnionych Niebieskich Kart A, liczba ofiar przemocy w rodzinie wynosiła 6604 (w tym 3239 kobiet i 2837 dzieci), natomiast sprawcy stanowili 4081 osób (w tym 3374 mężczyzn). Eksperci uważają jednak, że te dane nie pokazują całości problemu i są zaniżone.

Mieszkanki Warszawy sięgają najczęściej po pomoc instytucjonalną dopiero wówczas, gdy problem jest już bardzo poważny. W związku z tym eksperci podkreślają, jak ważne jest kształtowanie wśród warszawianek i warszawiaków postawy odpowiedzialności za przeciwdziałanie przemocy. Istotne jest także skuteczne informowanie osób pokrzywdzonych o możliwości uzyskania pomocy.

Elementami kampanii warszawskiej są spoty w komunikacji miejskiej, pokazujące jak w prosty sposób można zareagować będąc świadkiem przemocy wobec kobiet, plakaty oraz strona internetowa www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa, na której będzie można znaleźć informacje o miejskiej ofercie w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej.

Kampania „16 dni” jest elementem programu prezydenta m.st. Warszawy „Warszawa dla kobiet”.

przemoc karmi