Ruszyła akcja 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Kategoria: Akcje, konferencje, kampanie
Centrum Informacji NL

16dni fc 20016 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet to międzynarodowa kampania organizowana już od 1991 roku przez Women's Global Leadership Institute. Na działania w ramach kampanii zostały wybrane dni między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Również i w tym roku w akcji udział weźmie Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

Również i w tym roku w akcji uczestniczy Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ poprzez:

1. Publikację materiałów promocyjnych w ramach kampanii #NieBądźMiła

Rodzice, otoczenie, partner, a w końcu dzieci i wnuki, oczekują od kobiet rezygnacji z przysługujących im praw, poświęcenia, „bycia miłą”. Projekt zwraca uwagę na różne postacie przemocy, której doświadczają kobiety od dzieciństwa do późnej starości – to przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i seksualna. 

2. Bezpłatne udostępnienie wybranych tekstów, pochodzących z dwumiesięcznika "Niebieska Linia",

Wybrane artykuły zwracają uwagę na różne postacie przemocy, której doświadczają kobiety - od dzieciństwa do późnej starości.

3. Przeprowadzenie konkursów wraz w Wydanictwem Zielona Sowa 

W ramach akcji 16 Dni konkursy zostały ścisle sprofilowane - zarówno pod względem odbiorców, jak i nagród rzeczowych. 

Zapraszamy do śledzenia strony głównej "Niebieskiej Linii" IPZ, jak i jej fanpage'y na wybranych portalach społecznościowych.