MAŁOPOLSKIE: WYNIKI BADAŃ NT. PRZEMOCY W RODZINIE

Kategoria: Badania i raporty
Utworzono: 2011-06-17

Niemal połowa Małopolan zna przynajmniej jedną rodzinę, w której dochodzi do przemocy – tak wynika z badania przeprowadzonego przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej. To pierwsze tego typu badania w Polsce. O tym jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i jak reagować na agresję rozmawiali przedstawiciele służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy na IX Konferencji Wojewódzkiej ,,System przeciwdziałania przemocy w Małopolsce – budowanie świadomości, skuteczne działanie i interwencja’’. Uczestniczył w niej wicemarszałek Wojciech Kozak.

Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia. Jeszcze poważniejszym problemem społecznym jest wykorzystywanie seksualne dzieci. Co siódme dziecko jest ofiarą wykorzystywania przed ukończeniem 15. roku życia. W większości przypadków sprawcami wykorzystywania seksualnego najmłodszych są osoby dobrze im znane – krewni i przyjaciele rodziny.

Badanie było przeprowadzone na reprezentacyjnej grupie dorosłych mieszkańców Małopolski i przyniosło ciekawe wnioski. Więcej kobiet niż mężczyzn uważa problem przemocy za bardzo istotny. Dwa razy więcej mieszkańców miast niż wsi określiło problem za poważny. Przemoc psychiczna i fizyczna występuje najczęściej wśród najmłodszych respondentów (18-29 lat), którzy byli też najczęściej jej świadkami – jednak reagowali najrzadziej. Na przemoc ekonomiczną i seksualną wskazało więcej osób starszych.
[...]

Więcej: http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/index.aspx?id=7689

Źródło: www.malopolskie.pl