Indie: wykorzystywane seksualnie dzieci są upokarzane przez policję

Kategoria: Badania i raporty
Utworzono: 2013-02-07
Administrator NL

Dzieci, które padają ofiarą wykorzystywania seksualnego w Indiach, są źle traktowane i upokarzane m.in. przez policję, a rządowe systemy radzenia sobie z tym problem są niewystarczające - alarmuje organizacja praw człowieka Human Rights Watch (HRW).

Dzieci są wykorzystywane seksualnie przez starszych krewnych, sąsiadów, pracowników szkół oraz państwowych zakładów opieki dla sierot lub przez starszych kolegów.

Z 82-stronicowego raportu zatytułowanego "Przełamując milczenie: wykorzystywanie seksualne dzieci w Indiach" wynika, że władze nie są w stanie ochronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym ani leczyć ofiar.

- Dzieci, które odważnie skarżą się na wykorzystywanie seksualne są często krytykowane lub ignorowane przez policję, personel lekarski i inne władze - powiedział szef HRW na Azję Południową, Meenakshi Ganguly.

Wysiłki rządu na rzecz wyeliminowania tego problemu, w tym nowe prawo mające na celu ochronę dzieci, spełzną na niczym, "jeśli mechanizmy ochronne nie będą odpowiednio wdrażane, a wymiar sprawiedliwości nie zostanie zreformowany w celu zapewnienia, że nadużycia są zgłaszane i karane" - czytamy w raporcie.

Więcej: http://konflikty.wp.pl/kat,1356,title,Indie-wykorzystywane-seksualnie-dzieci-sa-upokarzane-przez-policje,wid,15316086,wiadomosc.html

Źródło: www.wp.pl