Raport: Ile dzieci w Polsce jest krzywdzonych?

Kategoria: Badania i raporty
Utworzono: 2013-05-10
Administrator NL

Ponad 70% polskich nastolatków doświadczyło w swoim życiu przemocy. Co piąty badany doświadczył jej ze strony osób dorosłych. „Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci" to niezależne badanie przeprowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Millward Brown.

Wyniki badania pokazują, że zdecydowana większość (71%) polskich nastolatków doświadczyła w swoim życiu przynajmniej jednej formy krzywdzenia. Nastolatki najczęściej padają ofiarami przemocy ze strony swoich rówieśników – ponad połowa z nich doświadczyła tego typu krzywdzenia (59%). Na tle wyników z USA i Wielkiej Brytanii Polska wypada najgorzej pod względem przemocy fizycznej ze strony dorosłych: według naszych badań doświadczył jej co piąty badany (21%). W Wielkiej Brytanii odsetek ten jest aż 3 razy mniejszy i wynosi 7%.

- Wiedza o problemie krzywdzenia dzieci jest podstawą do planowania polityki społecznej, której celem jest przeciwdziałanie przemocy – mówi dr Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje. – Musimy wiedzieć, jak poważny jest to problem i czy wprowadzane rozwiązania profilaktyczne i pomocowe są skuteczne. Diagnoza skali problemu przemocy wobec dzieci powinna więc być prowadzona systematycznie, by śledzić i interpretować trendy i oceniać, czy  zmieniamy się jako społeczeństwo. Czy cenimy wartości, takie jak bezpieczeństwo i godność dzieci. I czy udaje się nam zapobiegać ich złemu traktowaniu.

„Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci" to pierwsze polskie badanie przemocy wobec dzieci i młodzieży przeprowadzone na reprezentatywnej próbie nastolatków w wieku od 11 do 17 lat. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie (N=1005) dzieci i młodzieży w październiku i listopadzie 2012 r. Pytania dotyczyły 22 form wykorzystywania i przemocy, zarówno ze strony rówieśników, jak i dorosłych.

Inspiracją dla konstrukcji narzędzia badawczego był Kwestionariusz Wiktymizacji Młodzieży – JVQ (The Juvenile Victimization Questionnaire). Podobne badania zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych przez Crimes Against Children Research Center oraz w Wielkiej Brytanii przez National Society for the Prevention of Cruelty to Children.

Badanie objęte zostało patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

Pełny raport z badań jest dostępny tutaj.

Źródło: www.fdn.pl