NIK: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Polsce jest niedostateczne

Kategoria: Badania i raporty
Utworzono: 2013-06-25
Administrator NL

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Polsce jest niedostateczne - wynika z opublikowanego raportu Najwyższej Izby Kontroli.

NIK skontrowała ośrodki pomocy społecznej i poinformowała, że dane podawane w sprawozdaniach z realizacji Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o liczbie wypełnionych "niebieskich kart" były nierzetelne.

Także policja  podawała w sprawozdaniu za 2011 rok nierzetelne dane, dotyczące liczby małoletnich pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej. NIK stwierdziła, że policjanci nie zawsze sporządzali "niebieskie karty", mimo że podejmowali kolejne interwencje domowe, w których zachodziły okoliczności wskazujące na zjawisko przemocy.
[...]

Więcej: http://fakty.interia.pl/polska/news-nik-przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-w-polsce-jest-niedo,nId,984733

Źródło: www.interia.pl