Treść raportu NIK: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną

Kategoria: Badania i raporty
Utworzono: 2013-07-11
Administrator NL

Poniżej publikujemy treść informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej w drugim półroczu 2012 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli w 37 wybranych podmiotach, tj.: ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych komendach Policji, powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz regionalnych ośrodkach pomocy społecznej.

Głównym celem kontroli była ocena skuteczności realizacji, określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zadań administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym postępowania wobec osób dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie skuteczność realizacji przez administrację publiczną zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wysuwając szereg krytycznych uwag i zastrzeżeń. Jednocześnie w raporcie wskazuje się na potrzebę pilnego przeanalizowania przez MPiPS istniejącej obecnie sytuacji i podjęcie działań w celu usprawnienia funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do pobrania:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (NIK_2012_Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.pdf)Raport NIKKontrola Nr P/12/107 – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną”4286 Kb