W Opolskiem coraz więcej interwencji w związku z przemocą domową

Kategoria: Badania i raporty
Utworzono: 2013-10-23
Administrator NL

Z 2,4 tys. w roku 2011 do ponad 2,5 tys. w roku ubiegłym wzrosła w woj. opolskim liczba interwencji kryzysowych w związku z przemocą domową - wynika z danych opolskiego urzędu wojewódzkiego.

Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2012 przedstawiono w poniedziałek w opolskim urzędzie wojewódzkim podczas konferencji nt. planowanych działań rządu w kwestii zapobiegania przemocy w rodzinie i ze względu na płeć.

W spotkaniu wzięła udział pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Ze sprawozdania dotyczącego woj. opolskiego wynika np., że w ub. roku w regionie - w porównaniu do 2011 roku - nastąpił znaczący wzrost liczby interwencji kryzysowych w stosunku do dzieci - o 19 proc. w powiatach i o 82 proc. w gminach. Wzrosła też liczba osób, w tym dzieci, którym udzielono schronienia w placówkach pomocy całodobowej. Średnia długość pobytu ofiary przemocy w tych ośrodkach to 68 dni.

Z raportu wynika też, że najwięcej osób, wobec których podjęto interwencje kryzysowe - blisko 1,4 tys. - było współmałżonkami lub partnerami sprawców przemocy.
[...]

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,91446,14819201,W_Opolskiem___coraz_wiecej_interwencji_w_zwiazku_z.html

Źródło: PAP, www.wyborcza.pl