Wyniki badań: Polki i Polacy o zjawisku przemocy ekonomicznej

Kategoria: Badania i raporty
Utworzono: 2014-12-11
Administrator NL

Tylko 13% Polaków jest przeciwnych ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Za ratyfikacją jest 53,5% respondentów, a aż jedna trzecia Polaków nie ma na ten temat zdania.
Tak wysoki odsetek osób, które nie posiadają zdania w kwestii ratyfikacji Konwencji, świadczy o tym, że dyskusja wokół tego dokumentu zupełnie nie trafia do Polaków. Debaty o gender jako potworze zżerającym tradycję ich nie interesują. Nie oznacza to jednak, że nie dostrzegają oni problemu braku pomocy dla ofiar przemocy w małżeństwach i związkach nieformalnych. Aż 61% Polaków uważa, że pomoc ofiarom przemocy w małżeństwach i związkach nieformalnych w Polsce jest niewystarczająca.

Przekonanych o tym, że pomoc ofiarom przemocy w związkach jest zdecydowanie niewystarczająca, jest 21% respondentów. Aż 66% kobiet uważa, że brak jest  w Polsce odpowiedniej pomocy, w porównaniu z 56% mężczyzn. Brak zdania w tej kwestii zadeklarowało aż 30% respondentów i tylko 20% respondentek.

Jednym z przejawów przemocy w związkach jest przemoc ekonomiczna, która może przyjmować różne objawy. Akceptacja dla tych sytuacji różni się w zależności od przedstawianych respondentom przejawów przemocy ekonomicznej. Największe przyzwolenie notujemy dla wydzielania pieniędzy i kontrolowania wydatków tej osoby w związku, która nie zarabia – aż 31% uważa, że można to usprawiedliwić. Mniejsze przyzwolenie notujemy w przypadku utrudniania partnerce/żonie pracy zarobkowej i posiadania własnych środków finansowych. Akceptację dla takiej sytuacji wyraża 18% badanych. Jeszcze mniej, bo tylko 17%, akceptuje niepłacenie alimentów.

Różnice w płci w przypadku dwóch pierwszych przejawów przemocy ekonomicznej są niewielkie, natomiast zdecydowanie widać je w przypadku akceptacji dla niepłacenia alimentów. Tylko 16% kobiet i aż 23% mężczyzn  uważa, że niepłacenie alimentów może być usprawiedliwione. „Pokazuje to realny problem, z którym zdecydowanie częściej mierzą się kobiety niż mężczyźni i dlatego ich poziom akceptacji dla tego typu zachowania jest o wiele mniejszy. Aż 44% Polaków uważa, że nie ma usprawiedliwienia dla ich płacenia niezależnie od sytuacji. Przy tak kategorycznym stwierdzeniu pogłębia się różnica miedzy kobietami i mężczyznami.  Połowa respondentek uważa, że żadna sytuacja nie usprawiedliwia płacenia alimentów, podczas gdy tylko 38% mężczyzn podziela to zdanie.
[...]

Więcej: http://rownoscplci.pl/aktualnosci,1,143.html

„Obserwatorium Równości Płci", to nowa instytucja, w ramach której Instytut Spraw Publicznych prowadzi działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Obserwatorium jest inicjatywą pozarządową mającą na celu analizowanie, monitorowanie i promowania równości płci w Polsce.

Źródło: Obserwatorium Równości Płci, http://rownoscplci.pl/

Do pobrania:
Adres URL:OpisRozmiar
Dostęp do URL (http://rownoscplci.pl/uploads/filemanager/Prezentacja101.pdf)Prezentacja z wynikami badań 4328 Kb