Najnowszy raport Fundacji "Rodzić po ludzku"

Kategoria: Badania i raporty
Utworzono: 2018-07-18
Centrum Informacji NL

W raporcie przedstawione zostały informacje na temat aktualnej sytuacji w opiece okołoporodowej w Polsce w oparciu o informacje zebrane od blisko 10 tys. kobiet, które urodziły w latach 2017-2018. Zagadnieniem, które w sposób szczególny starano się pogłębić w zrealizowanym badaniu była relacja personel medyczny – kobieta. Pełna wersja raportu dostepna jest pod adresem: http://www.rodzicpoludzku.pl/images/rzecznictwo/RAPORT_FRpL_2018.pdf