Klaps, krzyk czy pas? Raport o przemocy w Lublinie

Kategoria: Badania i raporty
Centrum Informacji NL

Blisko 7 proc. rodziców z Lublina bije dziecko pasem, a 5 proc. daje klapsy częściej niż raz w tygodniu. To wyniki najnowszego raportu o przemocy, którą wykonano na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Jak wynika z raportu, 89 proc. badanych osób spotkało się z przemocą domową we własnej rodzinie, wśród sąsiadów czy znajomych. Jest to o 7 proc. więcej niż pięć lat temu.

Co ważne, przemoc mogła przybierać różne formy, od ciągłej krytyki, wyśmiewania poglądów, popychania, odbierania zarobionych pieniędzy aż do przemocy fizycznej.

Więcej na stronie: https://plus.kurierlubelski.pl/klaps-krzyk-czy-pas-raport-o-przemocy-w-lublinie/ar/13577566