Raport "Patotreści w internecie"

Kategoria: Badania i raporty
Centrum Informacji NL

Raport "Patotreści w internecie" opracowany został przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz przy wsparciu Orange Polska.

Raport w pełni poświęcono nieakceptowanym społecznie, nieraz niedopuszczalnym prawnie treściom w internecie. Badanie przeprowadzono wśród polskich nastolatków w marcu i kwietniu 2019 roku przez Focus Group Interviews na zlecenie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, przy wsparciu Orange Polska. Składało się ono z dwóch części: jakościowej oraz ilościowej. W ramach badania jakościowego przeprowadzono 4 wywiady grupowe z nastolatkami w wieku 13–15 lat w podziale na grupy wiekowe oraz płeć respondentów w dwóch miastach o różnej wielkości. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone w skali ogólnopolskiej za pomocą ankiety online na próbie (N=400) 13–15 latków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wielkość miejscowości.

Z raportu wynika między innymi, że:

Pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem: https://fdds.pl/baza_wiedzy/patotresci-w-internecie/