Zagrożenia dla ochrony praw człowieka w Polsce w latach 2015-2019 - raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Kategoria: Badania i raporty
Centrum Informacji NL

Helsińska Fundacja Praw Człowieka monitoruje stan przestrzegania praw człowieka w Polsce od 1989 r. Przedstawiony przez Fundację raport dokumentuje najważniejsze zagrożenia dla systemu ochrony praw człowieka. Raport nie ma charakteru wyczerpującego.

Jak czytamy we wstępie raportu: "Lata 2015-2019 to okres, w którym odnotowujemy największy regres w zakresie ochrony praw człowieka w Polsce od 1989 r. Rządząca większość, pomimo braku wystarczającej liczby głosów do zmiany Konstytucji, wprowadziła szereg zmian w systemie państwa, stwarzając tym samym zagrożenia dla ochrony praworządności i zasady trójpodziału władzy. Dostosowując prawo do politycznych celów, zastąpiono rządy prawa rządami prawem". 

Przedstawiony raport dokumentuje najważniejsze zagrożenia dla systemu ochrony praw człowieka. W raporcie Fundacja skupia się przede wszystkim na "instytucjach i zagadnieniach kluczowych z punktu widzenia praw człowieka, w których w ostatnich czterech latach zanotowaliśmy największy regres – są to przede wszystkim wymiar sprawiedliwości, działalność niezależnych instytucji (Rzecznik Praw Obywatelskich, media i organizacje społeczne), ochrona kluczowych wolności i praw człowieka oraz relacje Polski z Unią Europejską". 

Raport dostępny jest pod adresem: http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/09/Rządy-prawem-FIN-web.pdf