Konwencja antyprzemocowa - Fakty i liczby

Kategoria: Artykuły
Utworzono: 2015-02-06
Administrator NL

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - FAKTY i LICZBY

89% polskiego społeczeństwa popiera ratyfikacje Konwencji (sondaż dla "Rzeczpospolitej", 3 lutego 2015 r.)

W 2014 roku liczba zakładanych Niebieskich Kart wzrosła o 27% w porównaniu z 2013 r. (dokumentacja Komendy Głównej Policji za rok 2014 i 2013)

80% sprawców przemocy w Polsce dostaje wyroki w zawieszeniu, co de facto sprawia, ze sa bezkarni. (Polak tłucze żonę? Niech tłucze!, „Gazeta Wyborcza"/wyborcza.pl, 24 stycznia 2015 r.)

W Polsce nie ma ogólnokrajowego, całodobowego telefonu dla ofiar przemocy.

Konwencja nie stanowi zagrożenia dla tradycji Narodu: Konstytucja zobowiązuje do ochrony najlepszych tradycji polskich. Przemoc wobec kobiet czy przemoc w rodzinie nie stanowi elementu polskiej tradycji czy kultury narodowej, której ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. (na podstawie Opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie zgodności Konwencji z Konstytucja RP)

Czy liczba kobiet doświadczających przemocy w Polsce jest niższa niż w Danii czy Finlandii według badania Agencji Praw Podstawowych UE? Nie, bo raport pokazuje gotowość do zgłoszenia przemocy, czyli większa świadomość i bezpieczeństwo ofiar, które mogą liczyć na skuteczny system ścigania w przeciwieństwie do Polski, gdzie kobietom towarzyszy poczucie strachu, wstydu i bezradności. (na podstawie: Przemoc wobec kobiet: badanie na poziomie Unii Europejskiej, Agencja Praw Podstawowych UE, 2014, por. Raport Amnesty International To jest w Twoich Rękach. Stop przemocy wobec kobiet)

Opracowanie: Amnesty International, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" IPZ, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja Feminoteka, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Konwencja ulotka

Do pobrania:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Konwencja_fakty_liczby_ulotka.pdf)Konwencja - Ulotka 1158 Kb