Brak całodobowego telefonu zaufania dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie

Kategoria: Artykuły
Utworzono: 2015-12-01
Przemysław Hirniak

#07Telefony zaufania są ważnym elementem systemu niesienia pomocy ofiarom przemocy domowej i osobom znajdujących się w różnego rodzaju kryzysach. Osoba doświadczająca przemocy decydując się na szukanie wsparcia, często swoje pierwsze kroki kieruje ku telefonowi zaufania. Skutkiem długoletniego doświadczania przemocy może być silne poczucie wstydu i winy, strach przed oceną i przerzuceniem odpowiedzialności za przemocową sytuację na osobę doświadczającą przemocy. Kontaktując się anonimowo ze specjalistą można otrzymać wsparcie w postaci pomocy psychologicznej, informacje o przysługujących prawach i obowiązkach służb, które są zobowiązane udzielić pomocy, dane na temat adresów specjalistycznych placówek, gdzie można uzyskać wsparcie czy pomoc prawną.

Niestety wciąż nie funkcjonuje telefon zaufania, na który można byłoby dzwonić bezpłatnie całą dobę, siedem dni w tygodniu. Istnieje kilka ważnych powodów przemawiających za uruchomieniem takiego rozwiązania. Osoby doświadczające przemocy wiedziałyby, że zawsze mogą zwrócić się o pomoc, niezależnie od pory i dnia, a szczególnie w sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji. Obecnie istnieje kilka numerów telefonów zaufania, pod które mogą dzwonić dzieci, młodzież i dorośli. Jest duże zapotrzebowanie na taką formę wsparcia w skali ogólnopolskiej, więc uruchomienie całodobowej pomocy mogłoby stać się kolejnym elementem na mapie pomagania osobom doświadczającym przemocy. Od 2008 r. na samą infolinię dotyczącą przemocy wobec dzieci zadzwoniło ponad 800 tysięcy osób. Polska podpisując konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zobowiązała się do utworzenia całodobowego telefonu zaufania.

Obecnie działa kilka numerów telefonów, pod które mogą dzwonić osoby doświadczające przemocy oraz w różnego rodzaju kryzysach.

Poradnia Telefoniczna pod numerem 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu. Na podany numer można dzwonić bezpłatnie codziennie od 14:00 do 22:00

Poradnia telefoniczna Niebieskiej Linii 22 668-70-00 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 18:00, w soboty od 10:00 do 16:00. Udziela pomocy psychologicznej i prawnej.

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 801-12-00-02 działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 22.00, w niedziele i święta - w godz. 8.00 - 16.00. Opłata za połączenie z telefonu stacjonarnego wynosi równowartość jednego impulsu, bez względu na długość połączenia, a z telefonu komórkowego - za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą.

Prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje Telefon bezpłatny telefon dla dzieci i młodzieży, działa codziennie w godzinach 12:00 – 20:00 pod numerem 116 111.

Ogólnopolski całodobowy numer telefon dla osób doświadczających przemocy z placówkami w co najmniej kilku miastach, byłby kolejnym ważnym instrumentem pomocy razem z numerami wymienionymi powyżej. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości osoby potrzebujące będą mogły z niego skorzystać.