SAMOTNOŚĆ LUDZI STARSZYCH - PROJEKT BĄDŹ BLISKO

Kategoria: Artykuły
Utworzono: 2010-03-17
Administrator NL

Ze względu na starzenie się społeczeństwa polskiego i zmiany demograficzne liczba osamotnionych osób starszych będzie wzrastać. Już teraz osamotnienie zawsze, lub często odczuwa 17% respondentów, a 26% uznaje je za istotny problem.

Czym jest samotność?

Seniorzy definiują starość przede wszystkim z utratą własnych sił, zależnością od innych i kłopotami ze zdrowiem. Dla dwóch trzecich badanych istotne są także zmiany w wyglądzie i zachowaniu. Dla większości badanych starość nie ma natomiast nic wspólnego z przejściem na emeryturę.

„Przychodzę do domu i wtedy dopiero odczuwam  tą samotność, że nie mam do kogo powiedzieć
niczego dobrego i złego, co przeżyłem dziś  i co będę robił jutro”
(mężczyzna 84,średniej wielkości miasto)

„Przyjeżdża rodzina (na święta), zjadamy śniadania  i rodzina odjeżdża, a ja zostaje (…) i całe dnie,
bardzo dużo dni jestem samiusieńka”
(kobieta 92, wieś)

Czy polscy seniorzy są samotni?

Co dwudziesty senior (4%) nie może liczyć na nikogo w przypadku, choroby, ośmiu na stu (8%), gdy czują się osamotnieni, aż co piąty (20%) nie ma się do kogo zwrócić w przypadku problemów finansowych.

W opinii badanych kluczowe problemy starości dotyczą zdrowia – chorób i cierpienia, jak i  niesprawności i uzależnienia od innych. W dalszej kolejności seniorzy wskazywali na brak zabezpieczenia finansowego i osamotnienie. Znacznie mniejsza grupa seniorów żałowała, że nie może pracować jak dawniej, obawiała się śmierci, jak i żyła przeszłością.

Bardzo wyraźna przewaga kwestii zdrowotnych może wskazywać na największe niezaspokojone potrzeby osób starszych w tym zakresie.

Brak powiązania między chęcią pracy, a obawami o sytuację materialną wskazuje, że praca dla seniorów jest wartością samą w sobie.

Typowym przedstawicielem grupy osób osamotnionych jest kobieta z wykształceniem podstawowym, mieszkająca samotnie na wsi we wschodnim regionie Polski, która utrzymuje się z renty. Prawdopodobnie przez swoje dorosłe życie była gospodynią domową, jej mąż nie żyje, a jej dzieci wyjechały ze wsi po osiągnięciu dorosłości.

Jak  przeciwdziałać, zapobiegać?

Polityka społeczna powinna starać się ograniczyć skalę tego zjawiska poprzez działania profilaktyczne (edukacja), jak i interwencyjne.

Niezbędna jest kampania społeczna uświadamiająca polskiemu społeczeństwu skalę zjawiska, jak i proponująca konkretne rozwiązania zaradcze.

Kluczowa rola społeczności lokalnej i środowiska lokalnego, bowiem większość seniorów najwięcej czasu spędza w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania.

Należy również wzmocnić relacje wewnątrz i międzygeneracyjne, w tym relacje rodzinne, tak by zwiększyć kapitał społeczny osób starszych, a dzięki temu kontakty międzyludzkie.

Samotność osób starszych jest formą dyskryminacji ze względu na wiek.  Fundacja JA KOBIETA wraz z organizacjami skupionymi w FORUM50+ postanowiła zbadać to zjawisko.

Badanie przeprowadzono w 2009 roku pod kierownictwem dr Pawła Kubickiego (Instytut Pracy i Spraw Społecznych). 

Więcej informacji: www.forum.senior.info.pl

Źródło: Fundacja JA KOBIETA, FORUM50+