Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie - ulotka

Kategoria: Ulotki i broszury
Administrator NL

karta praw msKarta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie zawiera podstawowy zestaw uprawnień oraz wykaz placówek pomocowych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Karta jest efektem wspólnych prac Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Komendy Głównej Policji.

Ulotka została opracowana w czerwcu 2011 roku. Obecnie dostępna jest w kilku wersjach językowych.

 

Do pobrania:
Plik/ Adres URLOpisRozmiar
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/4123/karta-praw-osoby-dotknietej-przemoca-w-rodzinie_2.pdf)Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie Opracowanie: MS. Forma ulotki.420 Kb
Pobierz plik (charter-of-rights-of-a-person-affected-by-domestic-violence-eng.pdf)Charter of rights of a person affected by domestic violencewersja angielska1316 Kb
Pobierz plik (karte-der-rechte-einer-person-die-von-gewalt-in-der-familie-betroffen-ist-du.pdf)Karte der Rechte einer Person die von Gewalt in der Familie betroffen istwersja niemiecka1257 Kb
Pobierz plik (apt-pab-a-octpaabeo-ot-omaeo-ac-rus.pdf)Хaptия пpab лицa, пoctpaдabшeгo ot дomaшнeгo нacилияwersja rosyjska1324 Kb