KAMPANIA PRZECIWKO SEKSUALNEMU WYKORZYSTYWANIU DZIECI DO CELÓW KOMERCYJNYCH

Utworzono: 2009-09-24

W połowie sierpnia rozpoczęła się kampania "Stop sex trafficking of children and young people" prowadzona przez ECPAT i The Body Shop. Włączyły się w nią m.in. Meksyk, Luksemburg, Francja, Indie, Dania, Rosja, Portugalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Austria, Holandia, Tajwan, Malezja, Filipiny, Japonia, Tajlandia, Korea Południowa, Wielka Brytania, Szwecja, Singapur, Nowa Zelandia, Kanada, Stany Zjednoczone, Hongkong.

Handel ludźmi to jedna z trzech najszybciej rozwijających się kryminalnych działalności na świecie.  Szacuje się, że ofiarą tego procederu pada około 1,2 miliona dzieci rocznie.Wbrew powszechnym przekonaniom, handel ludźmi nie jest zjawiskiem dotykającym tylko krajów rozwijających się, kwitnie w każdym kraju na świecie.

Istnieje wiele typów wykorzystywania związanych z handlem ludźmi. Jednak organizatorzy tej kampanii postanowili skupić się na problemie komercyjnego wykorzystywania dzieci i młodzieży do celów seksualnych.

Autorzy kampanii stawiają sobie trzy podstawowe cele:

1. Wywołanie konkretnej i długotrwałej zmiany, a także zmotywowanie do działania przeciwko komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci do celów seksualnych;

2. Zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat problemu, dotarcie z przekazem kampanii do decydentów i zmobilizowanie ich do działania w celu wprowadzanie niezbędnych zmian, by lepiej chronić dzieci przed tym procederem;

3. Wykorzystanie pozyskanych środków na programy prewencyjne i uświadamiające skierowane do dzieci i młodzieży z grup ryzyka oraz na zapewnienie natychmiastowej opieki tym dzieciom, które padły już ofiarą komercyjnego wykorzystywania do celów seksualnych.

Więcej o kampanii można przeczytać TUTAJ.

Źródło: ECPAT, cytowane za wwwdzieckokrzywdzone.pl