STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET! W GDYNI RUSZA KAMPANIA "BIAŁEJ WSTĄŻKI"

Utworzono: 2009-11-23

25 listopada, pierwszy raz w Gdyni, wystartuje kampania „Biała Wstążka”. To największa na świecie akcja, będąca symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Kampania potrwa do 10 grudnia.

W tegoroczną kampanię szeroko włączają się władze miasta, gdyńskie szkoły, instytucje pomocowe, policja, straż miejska, sportowcy, korporacje taksówkowe, komunikacja miejska oraz polski oddział Amnesty International.

Mieszkańcy Gdyni w kilku punktach miasta (Centra Handlowe: Klif, Batory, Kwiatkowski)  będą mieli możliwość otrzymania ulotek informacyjnych, naklejek i symbolu kampanii  - białej wstążki. W dniach 25 listopada – 10 grudnia w wybranych szkołach odbędą się pokazy filmu „Stop przemocy wobec kobiet”, w gdyńskiej YMCA odbędą się warsztaty dla młodzieży. W środkach komunikacji miejskiej rozwieszone zostaną plakaty kampanii, policjanci i strażnicy miejscy będą nosić przypięte do mundurów białe wstążki. Gdyńscy taksówkarze będą rozdawać klientom-mężczyznom naklejki kampanii. W akcję włączyli się także rugbiści Arki Gdynia, którzy rozdadzą mieszkańcom wstążki i ulotki w Centrum Handlowym Batory. Podsumowanie tegorocznej kampanii odbędzie się w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza, spotkaniem gdyńskich kobiet, które ma na celu uwrażliwienie ich na zjawisko przemocy w bliskim związku z mężczyzną.

▪ Co to jest kampania „Biała Wstążka”?
Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana.

Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

▪ Jak to się zaczęło?
W 1991, grupa mężczyzn z Kanady zdecydowała, że będzie zachęcać mężczyzn do mówienia o przemocy wobec kobiet. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

W  tym też roku Rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet , a dzień  25 listopada, upamiętniający życie i śmierć sióstr Mirabel, został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet.

Po co nosić białą wstążkę?
Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Idea kampanii, czyli: Rola  mężczyzn w  przeciwdziałaniu  przemocy  w  bliskich  związkach

Przez  bliskie związki rozumie się relacje partnerskie między kobietą i mężczyzną, relacje z dziećmi, rodzeństwem i rodzicami.

Do lat 90-tych XX wieku kampanie dotyczące przeciwdziałania przemocy w bliskich związkach adresowane były głównie do kobiet. Ich celem było pokazanie, że ten rodzaj przemocy istnieje, opisanie jego przejawów oraz zachęcenie kobiet do szukania pomocy.

Obecnie w różnych krajach świata zaczyna się podkreślać, że nie powstrzyma się zjawiska przemocy, jeśli nie zaangażuje się mężczyzn. I nie chodzi wyłącznie o to, by organizować pomoc mężczyznom stosującym przemoc, ale o to, by zaangażować mężczyzn do aktywnego przeciwdziałania przemocy.

Żeby stało się to możliwe, trzeba sobie uświadomić, że:

* większość mężczyzn nie używa przemocy w bliskich związkach,

* nie jest prawdą, że wszyscy mężczyźni są potencjalnie brutalni,

*  przemoc mężczyzn spowodowana jest czynnikami indywidualnymi i społecznymi.

* mężczyźni są bardziej narażeni na przemoc niż kobiety, dotyczy to przemocy mężczyzn wobec mężczyzn,

* dla mężczyzn, którzy doświadczali przemocy (zwłaszcza w dzieciństwie), jest ona źródłem poważnej traumy (ze wszystkimi jej konsekwencjami) podobnie jak w przypadku kobiet,

*  istnieje też przemoc kobiet wobec mężczyzn i zjawisko to ma większą skalę niż początkowo sądzono.

Uświadomienie sobie tych faktów:

* sprzyja spojrzeniu na przemoc mężczyzn wobec kobiet w kontekście przemocy mężczyzn wobec mężczyzn, rodziców wobec dzieci i kobiet wobec mężczyzn, co prowadzi do bardziej całościowego zrozumienia przemocy,

* sprzyja bardziej całościowemu spojrzeniu nie tylko na zjawisko przemocy w bliskich związkach, ale również na zjawisko przemocy ze względu na płeć,

* może sprawić, że mężczyźni będą chętniej angażować się w działania związane z przeciwdziałaniem przemocy,

* stwarza większe możliwości współpracy kobiet i mężczyzn w ramach różnych programów przeciwdziałania przemocy,

* pozwala skupić się na przyczynach prowadzących do przemocy, a nie tylko na reagowaniu na przemoc,

* stwarza większą szansę na skuteczne zmniejszenie zjawiska przemocy.

Opracowano na podstawie dokumentu „Rola mężczyzn w zwalczaniu przemocy wobec kobiet”, autorstwa  Norwega Jorgena Lorentzena, który przygotował ją na zlecenie ONZ.

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD JAZDY  KAMPANII  BIAŁA  WSTĄŻKA  w GDYNI

czas trwania 25 listopada – 10 grudnia 2009 r.

25.XI. (środa) – od rana wszystkie wydziały Urzędu Miasta i placówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – stanowiska z naklejkami Kampanii oraz przypinanie wstążek.             

26.XI. (czwartek) – Zespół szkół Chłodniczych i Elektronicznych  - film + plakaty + wstążki

27.XI. (piątek) – I Akademickie Liceum Ogólnokształcące – film+ plakaty+ wstążki;

28.XI. (sobota) – Zawodnicy Klubu Rugby Arka Gdynia  rozdają wstążki i ulotki w Centrum Handlowym Batory;

30.XI. (poniedziałek) – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – film+ plakaty+ wstążki:

1.XII. ( wtorek) – Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego - film+ plakaty+ wstążki:

2.XII. (środa ) – V Liceum Ogólnokształcące - film+ plakaty+ wstążki:

3.XII. (czwartek) – Zespół Szkół Budowlanych - film+ plakaty+ wstążki:

4.XII. ( piątek ) – X Liceum Ogólnokształcące - film+ plakaty+ wstążki:

7.XII. (poniedziałek) – Gdyńskie Liceum Autorskie STO - film+ plakaty+ wstążki:

8.XII. (wtorek ) – Katolickie Liceum Ogólnokształcące - film+ plakaty+ wstążki:

9.XII. (środa) – Polska YMCA – film + warsztaty plastyczne

10. XII. ( ) – zakończenie Kampanii w Teatrze Miejskim – spotkanie kobiet gdyńskich mające na celu uwrażliwienie na przemoc w bliskim związku z mężczyzną. Wysłuchanie fragmentów książki „ Kochać zbyt mocno – czyli o tym jak wygląda przemoc domowa” –jest to przesłanie z optymistycznym zakończeniem, które może skłonić osoby doświadczające przemocy do szukania pomocy, a pozostałe kobiety natchnąć odwagą do rozmowy ze znanymi sobie kobietami uwikłanymi w matnię przemocy domowej, zachęcającej do sięgnięcia po pomoc.

SPOTKANIE  KOBIET  W  TEATRZE  MIEJSKIM  W  GDYNI  W RAMACH  KAMPANII „ BIAŁA  WSTĄŻKA”

10 grudnia, na zakończenie tegorocznej gdyńskiej kampanii „Biała wstążka”, odbędzie się spotkanie w Teatrze Miejskim w Gdyni. Jego adresatkami są kobiety – mieszkanki Gdyni.

10 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, który obchodzony jest w rocznicę uchwalenia  przez ONZ w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Prawa człowieka są łamane w wielu krajach świata przez systemy totalitarne, ale zjawisko to ma miejsce nie tylko w tych krajach. Na całym świecie żyją bowiem miliony kobiet  i dzieci, a także mężczyzn, których prawa łamią najbliższe im osoby.

Okres od 25 listopada do 10 grudnia to czas, w którym na świecie podejmowane są różne akcje w ramach:

16 DNI  SPRZECIWU  WOBEC PRZEMOCY W STOSUNKU  DO KOBIET

Po raz pierwszy w tym roku Gdynia również włączyła się w obchody tych 16 dni organizując kampanię „Biała wstążka. Jej uwieńczeniem będzie spotkanie kobiet w Teatrze Miejskim w Gdyni mające na celu uwrażliwienie ich na zjawisko przemocy w bliskim związku z mężczyzną.

Kobieta doznająca przemocy często ma trudności z nazwaniem tego, co się dzieje w jej relacji z  mężczyzną którego kocha ,przemocą. Dotyczy to zwłaszcza przemocy psychicznej. A kiedy dociera do jej świadomości, że coś jest nie tak, wstydzi się i boi o tym mówić. Kiedy zaś zdecyduje się przerwać milczenie, nie zawsze znajduje zrozumienie ze strony innych. Spotkanie w Teatrze Miejskim  ma pokazać  subtelne mechanizmy, które wikłają kobietę w toksyczny dla niej związek i dać nadzieję, że można się z niego uwolnić. Spotkanie jest adresowane do wszystkich kobiet. Wśród nich znajdą się zapewne i te, które są krzywdzone i  te, których życie jest szczęśliwe.

Ważne jest jednak, żeby kobiety, które nie doznają przemocy wiedziały, na czym ona polega. Wówczas mogą pomóc tym, które cierpią.

Program spotkania

„ O kobietach, które kochają zbyt mocno”

Godz. 16.15

Otwarcie i powitanie przybyłych gości

Godz. 16.30

Wprowadzenie – Wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gdyni – Jarosław Józefczyk

Godz. 17.00

Prezentacja fragmentów książki Katarzyny Grocholi „Trzepot skrzydeł”

Godz. 17.45

Podsumowanie spotkania – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gdyni – Mirosława Jezior

Godz. 18.00

Zakończenie spotkania

Książka Katarzyny Grocholi „Trzepot skrzydeł” to opowieść o młodej kobiecie, która ma męża, pracę, własny dom. Z pozoru wszystko wygląda kolorowo, naszej bohaterce niczego nie brakuje, a jednak Hanka nie promienieje szczęściem. Za zamkniętymi drzwiami, gdy nikt nie widzi, jej życie zamienia się w koszmar, z którego nie potrafi się wyrwać. Dla ułożonego, dobrze zarabiającego męża jest najważniejsza na świecie. Niestety, oblicze tej miłości jest tragiczne. Gdy Hanka traci przez niego coś, na czym jej najbardziej w życiu zależało, postanawia uwolnić się z matni swoich słabości, strachu i niemocy. Przy okazji w dość zaskakujący sposób na nowo nawiązuje więź z - być może - najbliższą jej osobą.

W czasie spotkania w teatrze będą prezentowane rysunki z książki Rosalind B. Penfold „Kochać zbyt mocno”. Autorka mieszka w Kanadzie. W swojej książce zamieściła rysunki, które rysowała przez 10 lat swojego, pełnego przemocy, związku , z mężczyzną, którego kochała i który mówił, że ją kocha.  Większość ludzi, prowadząc dziennik, zapisuje swoje przeżycia. Rosalind pisała, ale też  rysowała – wszystkie sytuacje w najdrobniejszych szczegółach. Rysunki schowała do pudła i zaniosła do piwnicy. Dzięki rysunkom zobaczyła w końcu, co się dzieje w jej życiu i znalazła w sobie dość siły, by  odejść.

Wiele lat po zakończeniu związku zdecydowała się wydać swój pamiętnik w formie książki.

Po zakończeniu spotkania jej uczestniczki będą mogły otrzymać ulotki informacyjno-edukacyjne „Przemoc można zatrzymać” z adresami miejsc, w których można otrzymać pomoc.

¬ródło: MOPS Gdynia