HUMANITY IN ACTION: REKRUTACJA DO MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW NT. PRAW CZŁOWIEKA

Utworzono: 2009-12-29

Po raz kolejny rusza rekrutacja do ciekawych i inspirujących interdyscyplinarnych programów Humanity in Action na temat praw człowieka i mniejszości, które oferują długofalowe możliwości rozwoju młodym liderom. Udział we wszystkich programach jest bezpłatny. Termin składania aplikacji upływa 21 lutego 2010.

Szukamy aktywnych studentów:

W czasie programu będziemy się wspólnie zastanawiać nad rolą i znaczeniem praw człowieka w przeszłości/teraźniejszości i przyszłości. Razem z innymi aktywistami, a także z ekspertami z różnych dziedzin będziemy dyskutować & twórczo się spierać, próbując szukać najlepszych rozwiązań, by realnie przyczynić się do poprawy sytuacji grup poszkodowanych, a następnie podjąć działania, by choć trochę zmienić świat na lepsze.

Działasz? Chcesz się dalej rozwijać? Aplikuj!

HIA Polska zaprasza do udziału:

  1. polskich studentów i studentów studiujących na polskich uniwersytetach na poziomie studiów licencjackich i magisterskich oraz absolwentów z roku 2009 (Programy w Polsce, Niemczech i w USA)
  2. ukraińskich studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz absolwentów z roku 2009 (Programy w Polsce oraz Niemczech)

Możesz aplikować do trzech programów:  

1. Program w Polsce
3.06 – 4.07.2010 – seria zajęć i seminariów w Warszawie oraz praca w grupach roboczych

2. Program w Niemczech
3.06 – 4.07.2010 - seria zajęć i seminariów w Berlinie oraz praca w grupach roboczych

3. Program w USA
7.07 - 9.08.2010 – seria zajęć i seminariów w Nowym Jorku oraz praca w grupach roboczych

Udział we wszystkich programach jest bezpłatny.  Termin składania aplikacji upływa 21.02.2010.

Aplikacje i bliższe informacje nt. programów i działalności HIA dostępne są na stronie www.humanityinaction.org/apply.

Humanity in Action (HIA) jest organizacją non-profit działającą w Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce & USA, która od ponad dziesięciu lat inspiruje & wspiera młodych liderów w działalność w rzecz praw człowieka. Od 1998 roku programy HIA ukończyło ponad 800 studentów z całego świata, z czego jedna trzecia wzięła udział w prestiżowych programach praktyk HIA organizowanych w m.in.: Kongresie Stanów Zjednoczonych, Parlamencie Europejskim, Duńskim Centrum ds. Praw Człowieka. Absolwenci HIA tworzą sieć absolwentów (tzw. senior fellows network) w różnych krajach, dzięki czemu mogą oni wspólnie, w międzynarodowych grupach realizować projekty w dziedzinie praw człowieka.

Źródło: www.ngo.pl