RZESZÓW: PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE

Utworzono: 2011-12-09

130 zespołów interdyscyplinarnych działa na terenie województwa Podkarpackiego. Zostały powołane w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ubiegłym roku pomocy w nich szukało około 2,5 tys. rodzin z całego województwa. W zespołach działają policjanci, lekarze, nauczyciele oraz pracownicy pomocy społecznej. to oni w przypadku wykrycia przemocy zakładają tzw. niebieską kartę, co daje możliwość dalszego działania. W ubiegłym roku tylko w Rzeszowie zostało założonych ponad 200 takich kart i z każdym rokiem jest ich więcej. Nie oznacza to jednak, że zwiększa zjawisko przemocy w rodzinach.

Zdaniem Daniela Mroza, z Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS w Rzeszowie, jest to skutek większej świadomości i wrażliwości społecznej.
Za całokształt działalności na rzecz pomocy społecznej wojewoda podkarpacki odznaczył 36 osób, a Joanna Szurlej, dyrektor Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku, jako jedyna na Podkarpaciu, została nagrodzona przez ministra pracy i polityki społecznej.

Źródło: www.radio.rzeszow.pl