ZAGROŻENIE PRZEMOCĄ W RODZINIE W WARSZAWIE

Utworzono: 2005-11-16

Wśród mieszkańców Warszawy problem przemocy w rodzinie istnieje i to w niepokojąco dużym zakresie; w stolicy jest kilkadziesiąt tys. osób, które doświadczają przemocy w rodzinie - ocenia stołeczne biuro polityki społecznej.

Jak wynika z badań zjawiska przemocy domowej na terenie Warszawy przeprowadzonych w 2004 r., do głównych czynników, które wpływają na wzrost zagrożenia przemocą w rodzinie, należą m.in. zła sytuacja ekonomiczna, problemy alkoholowe oraz niski poziom wykształcenia.

Dyrektor stołecznego biura polityki społecznej Paweł Wypych, który we wtorek w Warszawie otworzył dwudniową konferencję "Strategie przeciwdziałania przemocy na przykładzie miast bliźniaczych" - Warszawy i Hagi, uważa, że w stolicy tym problemem zajmuje się wiele podmiotów, ale brakuje spójnego systemu.

Zapraszając partnerów z Hagi, chcieliśmy na grunt warszawski przeszczepić doświadczenia budowania takiego systemu - wyjaśnił. Dodał, że pomiędzy Polską a Holandią istnieją pewne różnice w programach przeciwdziałania przemocy, dlatego warto wymienić doświadczenia.

Konferencję rozpoczęła sesja plenarna na temat przemocy w rodzinie w perspektywie prawa karnego i rzeczywistości stosowania prawa.

Przedstawicielka holenderskiego wymiaru sprawiedliwości Annet Kramer wyjaśniła, że w 2004 roku Haga przyjęła dokument zakładający współpracę prokuratury, policji i opieki społecznej w przypadkach przemocy w rodzinie. Podkreśliła, że w Holandii duży nacisk kładzie się na pracę ze sprawcą, aby więcej nie popełnił podobnego czynu.

Z kolei polski sędzia - Paweł Dobosz przypomniał, że 21 listopada wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która wprowadzi bezpośrednie rozwiązania, które dotychczas były stosowane, ale na podstawie interpretacji różnych przepisów.

Jak wyjaśnił Dobosz, ustawa wprowadzi m.in. dozór policyjny zamiast aresztu, pod warunkiem opuszczenia przez sprawcę lokalu zajmowanego wspólnie z ofiarą przemocy, możliwość zakazu zbliżania się skazanego do pokrzywdzonego, uczestnictwo sprawców w programach edukacyjno-korekcyjnych, zobowiązanie gmin i powiatów do tworzenia własnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i prowadzenia ośrodków wsparcia.

Program konferencji przewiduje m.in. warsztaty w grupach na temat: dziecko-ofiara i świadek przemocy, pomoc prawna, socjalna, terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy; działania skierowane na rzecz osoby stosującej przemoc; edukacja publiczna jako element działań profilaktycznych, środowiskowe formy pomocy-programy lokalne/dzielnicowe.

Konferencja została zorganizowana przez stołeczne biuro polityki społecznej oraz haski urząd miasta.

Źródło: www.wp.pl