Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - konkurs ofert 2014 r.

Utworzono: 2014-02-27

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że zgodnie z art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego należy opracowanie i finansowanie programów osłonowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz finansowe wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W lutym 2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Programu Osłonowego oraz zamieszczonym Ogłoszeniem.

Zachęcamy Państwa do wzięcia  udziału w otwartym konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Źródło: www.mpips.gov.pl

Do pobrania:
Adres URL:OpisRozmiar
Dostęp do URL (http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8522/1/1/po2014_Ogloszenie%20Program%20Oslonowy%202014.pdf)Ogłoszenie 490 Kb
Dostęp do URL (http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8522/1/1/po2014_PROGRAM%20OSLONOWY%202014.pdf)ProgramProgram Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"5094 Kb
Dostęp do URL (http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8522/1/1/po2014_Zal_Nr_1_Wniosek%202014.docx)Załącznik nr1Wniosek48 Kb
Dostęp do URL (http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8522/1/1/po2014_Zal_Nr_2_Karta%20oceny%20formalnej_2014.doc)Załącznik nr2Karta oceny formalnej103 Kb
Dostęp do URL (http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8522/1/1/po2014_Zal_Nr_3_Sprawozdanie%202014.doc)Załącznik nr3Sprawozdanie 2014111 Kb