Przypomnienie: Warsztat rozwoju osobistego „Odzyskać siebie”.

logo Niebieska Linia

Serdecznie zapraszamy na spotkania warsztatowe dla kobiet po doświadczeniach przemocy. Warsztat „Odzyskać siebie” skierowany jest do Pań, które w swoim życiu doświadczały przemocy ze strony swoich najbliższych, a co za tym idzie straciły poczucie kontroli i sprawczości we własnym życiu. 

Doświadczenie przemocy odbiera godność, poczucie bezpieczeństwa i dezorganizuje życie. Program warsztatu zawiera techniki pomocne w procesie wyznaczania celu i wzmacniania własnego poczucia wartości.

Zajęcia odbędą się w dniach:

w godzinach 9.00-17.00 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przy ul. Korotyńskiego 13.

Osoby nie korzystające dotąd ze wsparcia naszej placówki proszone są o umówienie się na konsultację wstępną pod numerem telefonu (22) 824 25 01:

Podczas pracy w grupie uczestniczki będą mogły:

Dodatkowo każda z uczestniczek skorzysta z 2 konsultacji indywidualnych z psychologiem.