Spotkanie BKDS ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (24.02.2020)

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 24 lutego br. w siedzibie Fundacji ART, przy ul. Dąbrowszczaków 8 (lokal 111) w godzinach 14.00-16.00. Serdecznie zapraszamy!