Już wkrótce Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

World NGO Day 27Feb

 

Już 27 lutego obchodzić będziemy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. To niewątpliwie doskonała okazja do zapoznania się z działalnością NGO-sów. 

Instytucję Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych zainicjował w 2009 roku student prawa Marcis Liors Skadmanis. Obecnie jest on brytyjskim przedsiębiorcą społecznym i filantropem. Ta wstępna popularyzacja i rozwój została wsparta przez organizację pozarządową „Latvian Civil Alliance”.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został oficjalnie uznany i ogłoszony przez kraje członkowskie IX Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych Rady Państw Morza Bałtyckiego, które odbyło się na Litwie w 2010 roku. Państwami członkowskimi Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego są Dania, Estonia, Finlandia , Niemcy, Islandia, Łotwa, Litwa, Polska, Rosja, Norwegia i Szwecja.

Dzień ten ma na celu zainspirowanie ludzi do aktywniejszego zaangażowania się w organizacje pozarządowe i zachęcanie do większej symbiozy między organizacjami pozarządowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym. Uniwersalną koncepcją Światowego Dnia NGO jest świętowanie, upamiętnienie i współpraca różnych organizacji pozarządowych na całym świecie oraz osób i instytucji NGO wspierających.