Warszawa wspiera organizacje pozarządowe

urzad

 

W związku z epidemią koronawirusa miasto podjęło szereg działań, aby pomóc organizacjom społecznym w realizacji zadań na rzecz mieszkańców. W tym celu zaproponowaliśmy zmiany w umowach dotacyjnych i apelowaliśmy o uwzględnienie NGO w rządowej specustawie zwalczania COVID-19.

W Warszawie jest zarejestrowanych blisko 13 tysięcy organizacji pozarządowych, które są dla nas kluczowym partnerem w realizacji wielu zadań publicznych. NGO organizują działania kulturalne, sportowe i edukacyjne; prowadzą domy dziennego pobytu i ośrodki dla osób dotkniętych problemem bezdomności – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Obecnie muszą zawiesić dużą część swoich działań i zamknąć placówki. W tej trudnej rzeczywistości sytuacja wielu organizacji pozarządowych jest niepewna, dlatego podejmujemy działania, które je wspierają.

Zmiany w warunkach realizacji zadań publicznych przez NGO

W dniu 31 marca br. Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie, które dopuszcza zmianę terminów realizacji zadań wskazanych w ogłoszeniu konkursowym. Dokument umożliwia również zmianę warunków ich realizacji, o ile nie zmieni to kryteriów oceny ofert złożonych w otwartym konkursie, w którym dokonano wyboru zleceniobiorcy. Informacje na ten temat są dostępne na stronie ngo.um.warszawa.pl/aktualnosci.

Zmiany w umowach dotacyjnych

Miasto zaproponowało NGO aneksy do umów. 11 marca 2020 r. organizacje zostały poproszone o przeanalizowanie możliwości prowadzenia części działań w formie zdalnej oraz przełożenia terminów wydarzeń. Poszczególne zmiany do umów są indywidualnie rozpatrywane przez dyrektorów biur i burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy. Więcej informacji można znaleźć na stronie: ngo.um.warszawa.pl/rekomendacje-pelnomocniczki-ds-organizacji-pozarządowych.

Została również wprowadzona rekomendacja, aby władze dzielnicy i dyrektorzy miejskich biur wprowadzali do umów dotacyjnych z NGO klauzule, które umożliwiają zawarcie aneksów. Umożliwi to uregulowanie zasad, wedle których organizacje pozarządowe będą realizowały zadania publiczne lub część z nich w czasie epidemii.

Więcej informacji na temat pomocy znaleźć można pod adresem https://publicystyka.ngo.pl/warszawa-wspiera-organizacje-pozarzadowe