Pismo Rady Superwizorów w sprawie przemocy domowej w sytuacji pandemii

logo 25

 

Szanowni Państwo!

Wobec odnotowanego wzrostu liczby rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie oraz obawy załamania się systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przedstawiamy treść pisma Rady Superwizorów w tej sprawie. 

 

 

 

Warszawa, 16 kwietnia 2020 roku


RADA SUPERWIZORÓW
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Instytut Psychologii Zdrowia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Do

Krajowego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wojewódzkich Koordynatorów Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów miast
Przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Szanowni Państwo,

wobec odnotowanego wzrostu liczby rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie oraz obawy załamania się systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a tym samym ochrony i wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych działań dla umożliwienia ciągłości realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

- umożliwienie zdalnego kontaktu pracowników socjalnych, policjantów, przedstawicieli oświaty oraz ochrony zdrowia z osobami doznającymi przemocy w rodzinie;

- uproszczenie sposobu zgłaszania przemocy w rodzinie na terenie gminy wobec ograniczonej możliwości kontaktu osobistego z przedstawicielami poszczególnych instytucji np. poprzez wskazanie jednego miejsca gdzie można to bezpiecznie i zdalnie zrobić;

- zapewnienie udziału przedstawiciela ochrony zdrowia w procedurach wymagających zmiany miejsca zamieszkania przez jednego z członków rodziny (np. odebranie dziecka, usunięcie sprawcy przemocy, przeniesienie się do ośrodka wsparcia) w celu zdiagnozowania ewentualnych objawów COVID–19 i wdrożenia procedur medycznych na ogólnych zasadach, w tym zlecania i wykonywania testów na obecność wirusa w celu wyeliminowania obawy jego rozprzestrzeniania się w nowych miejscach zamieszkania członków rodzin;

- zapewnienie pracownikom wykonującym zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wszelkich środków ochronnych (wraz z instrukcją ich bezpiecznego użycia) mających zabezpieczyć ich przez niebezpieczeństwem zarażenia;

- przekazanie konkretnych informacji dla członków zespołów interdyscyplinarnych w jaki sposób powinien funkcjonować zespół w trakcie pandemii (dokumenty rekomendujące nowa organizację publikowane m.in. na stronie www.superwizorzy.eu);

- modyfikacje sposobu wsparcia osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez umożliwienie zdalnego superwizowania pracy oraz konsultacji specjalistycznych np. psychologicznych lub prawnych. Wobec braku doświadczeń pracy w sytuacji epidemii dotychczasowe doradztwo, szkolenia i superwizje nie uwzględniały obecnie występujących problemów, co czyni zapewnienie pracownikom takiego wsparcia szczególnie istotnym;

- zorganizowanie lub zapewnienie ciągłości funkcjonowania lokalnych kryzysowych telefonów zaufania (w tym także dla dzieci) oraz rozpowszechnienie informacji o ich dostępności;

- zorganizowanie zdalnego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób doznających przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie na terenie gminy bezpiecznego miejsca, z którego będzie możliwe odbycie rozmowy telefonicznej lub innej formy zdalnego kontaktu ze specjalistą;

- nawiązanie na terenie gminy kontaktu z sądem rejonowym oraz właściwą miejscowo izbą komorniczą w celu zapewnienia ciągłości procedur związanych z usunięciem sprawców przemocy w rodzinie z miejsca zamieszkania;

- zamieszczenie na lokalnych stronach internetowych informacji dla osób doznających przemocy w rodzinie o sposobie działania służb w warunkach epidemii, dostępności form pomocy, możliwych formach interwencji, funkcjonowania procedury „Niebieskie Karty”, oraz wszelkich innych informacji o lokalnych i centralnych możliwościach reagowania na przemoc w rodzinie;

- inicjowanie kontaktu z osobami doznającymi przemocy, które według posiadanych informacji mogą mieć znacznie ograniczoną możliwość podjęcia próby kontaktu z instytucjami pomocowymi (np. osoby starsze, z niepełnosprawnościami);

- przekazanie małoletnim za pośrednictwem osób zarządzających oświatą oraz nauczycieli informacji o telefonie zaufania dla dzieci (116 111) oraz innych lokalnie działających numerach interwencyjnych.

Mając świadomość przejściowej sytuacji w jakiej się obecnie znajdujemy oraz trudnym do przewidzenia czasem jej trwania deklarujemy gotowość wsparcia merytorycznego w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na stronie internetowej www.superwizorzy.eu znajduje się lista certyfikowanych superwizorów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których wiedza i doświadczenie w obecnej sytuacji może być szczególnie pomocna.

W imieniu Rady Superwizorów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Renata Durda
Przewodnicząca Rady

 

Adres do korespondencji:
„Niebieska Linia” IPZ
02-121 Warszawa; ul. Korotyńskiego 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.