Pomoc w słuchawce, czyli Poradnia telefoniczna „Niebieskiej Linii”

Avon-NewVisualID-Activism-EVAW-Gradient-1-01

Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”, mimo że nie zastąpi osobistego kontaktu ze specjalistą, stanowi pierwszy krok w procesie podejmowania decyzji o szukaniu pomocy i uwolnienia się z krzywdzącej, przemocowej relacji.

Telefon w poradni jest jedną z form komunikacji, która umożliwia kontakt z kimś, kto nie tylko przekaże potrzebne informacje, ale też wysłucha i wesprze w trudnym momencie. Wprawdzie kontakt telefoniczny nie zastąpi bezpośredniego spotkania z psychologiem, jednak często rozmowa telefoniczna jest pierwszym krokiem, prowadzącym do uzyskania kompleksowej pomocy.

Poradnia telefoniczna „Niebieskiej Linii” prowadzona jest przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ od czerwca 2007 roku. Stanowi ona bardzo ważne uzupełnienie oferty pomocowej zarówno dla osób, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych, wynikających bezpośrednio z pokrzywdzenia różnego typu przestępstwami (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia przemocy w rodzinie), jak i osób im bliskich i świadków tego typu zdarzeń.

Choć rozmowa telefoniczna nie może zastąpić bezpośrednich i regularnych spotkań ze specjalistą, niemniej już w trakcie pierwszego kontaktu pozwala podjąć próbę pomocy osobie dzwoniącej w dokonaniu zmian w zakresie:

Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" działa 7 dni w tygodniu pod numerem 22 668 70 00 w godzinach 12.00-18.00. Dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści (psycholodzy i prawnicy). Rocznie konsultanci infolinii udzielają wsparcia i pomocy około 4 tys. dzwoniących osób.

Obecnie działalność Poradni Telefonicznej finansowana jest ze środków kampanii "Avon kontra Przemoc".

Avon logotyp