Nowości ze strony www.niebieskalinia.pl (30.08.2018)

   logo nl

 

Biuletyn "Niebieskiej Linii" 

(30.08.2018)  


Warszawski Portal Antyprzemocowy

 Znajdź nas na: FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Odszedł Marek Prejzner

MarekPrejznerWarszawaZe smutkiem informujemy o śmierci naszego Przyjaciela i Nauczyciela, superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Marka Prejznera.

Od końca lat 90-tych Marek Prejzner niestrudzenie uczył nas jak pracować z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Był pionierem i propagatorem programu Duluth, początkowo w ramach Fundacji Batorego, a następnie w ramach stworzonego przez siebie Instytutu Prewencji Przemocy. Był także Sensei Sthamanem i pierwszym polskim nauczycielem zen linii Rosiego Philipa Kapleau.

Uczniów, współpracowników i przyjaciół Marka zapraszamy do podzielenia się wspomnieniami o Nim. W kolejnym numerze “Niebieskiej Linii” (nr 5/2018) opublikujemy nadesłane teksty (o dowolnej objętości, długie, krótkie, kilka zdań, słowo, obraz...). Prosimy przesyłać je na adres redakcji pismo@niebieskalinia.pl do 15 września br.Aktualności

Nowy numer dwumiesięcznika „Niebieska Linia” (4/117/2018)

Szanowni Państwo, z ogromną radością informujemy, iż pojawił się kolejny numer (4/117/2018) naszego dwumiesięcznika „Niebieska Linia”. 

Czytaj więcej...

Spotkanie BKDS ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (17.09.2018)

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 17 września br. w siedzibie Towarzystwa Pomocy Młodzieży, przy ul. Nowolipki 2 w godzinach 14.00-16.00.

Serdecznie zapraszamy!


Projekt rozwoju osobistego "Rozwinąć skrzydła" dla kobiet doświadczających przemocy w bliskich relacjach

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie rozwoju osobistego dla kobiet doświadczających przemocy w bliskich relacjach "Rozwinąć skrzydła".

Czytaj więcej...

Ostatnie wolne miejsca na jesienną edycję Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Instytut Psychologii Zdrowia PTP oraz Pogotowie Niebieska Linia IPZ pragnie poinformować, iż pozostały ostatnie wolne miejsca na jesienną edycję Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie.

Czytaj więcej...

Szkolenie z zakresu zapobiegania przestępczości w środowisku dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne dwudniowe szkolenie z zakresu zapobiegania przestępczości w środowisku dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 

Czytaj więcej...

 

Projekt współfinansuje m.st. WarszawaWarszawski Portal Antyprzemocowy

Zadanie pn. „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą" współfinansowane jest ze środków m.st. Warszawa. 

Dwumiesięcznik Niebieska Linia
--