Nowości ze strony www.niebieskalinia.pl (30.09.2018)

   logo nl

 

Nowości "Niebieskiej Linii" 

(30.09.2018)  


Warszawski Portal Antyprzemocowy

 Znajdź nas na: FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

Ruszył program "Akademia Bezpiecznego Człowieka"

 

Postęp technologiczny pozwolił na stworzenie takiej przestrzeni społecznej, w której możliwym stała się ogólnoświatowa wymiana informacji. Wnosząc jednak ze sobą szereg innowacji, cyberprzestrzeń wniosła również i zagrożenia - przyrost danych sprawił bowiem, że wzrosło także ryzyko ich przechwycenia bądź wykorzystania przez niepowołane osoby.

Z myślą o przeciwdziałaniu przestępstwom - między innymi w sieci - powstał program Akademia Bezpiecznego Człowieka. Jego autorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ. ABC to projekt zapobiegania przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają miejsce w cyberprzestrzeni. Co ważne, program skierowany jest do czterech grup wiekowych – dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Jego celem jest nie tylko wskazanie współczesnych zagrożeń, lecz również szeroko pojęta edukacja na temat sposobów reagowania na nie.

Warto podkreślić, że w skład programu wchodzą cztery filmy edukacyjne, których zapowiedzi znaleźć już można pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=quoSzlHpe3k (dzieci)
https://www.youtube.com/watch?v=hxlTHTsvclo (młodzież)
https://www.youtube.com/watch?v=2kGe2zToxY0 (dorośli)
https://www.youtube.com/watch?v=gtDuqFZY0eY (seniorzy)

Program jest współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Patronem Honorowym Akademii Bezpiecznego Człowieka jest Komendant Główny Policji.

 

wspolne

 

Projekt współfinansuje m.st. WarszawaWarszawski Portal Antyprzemocowy

Zadanie pn. „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą" współfinansowane jest ze środków m.st. Warszawa. 

Dwumiesięcznik Niebieska Linia
--