NIEBIESKA AKADEMIA WARSZAWSKA (NAWA)

Kategoria: Zrealizowane projekty
Administrator NL

Niebieska Akademia Warszawska to cykl szkoleniowy w ramach projektu Budowania systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie, którego głównym wykonawcą był Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta St. Warszawy dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie poprzez budowanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i kompetencji zawodowych pracowników działających w obszarze pomocy społecznej.

Szkolenia trwały od maja 2008 do czerwca 2009 roku i były podstawą stworzenia zintegrowanego systemu reagowania i współdziałania w sytuacjach przemocy.

Więcej informacji na stronach projektu:

www.eog.gov.pl www.um.warszawa.pl www.przemocpodlupa.pl www.niebieskalinia.pl www.fdn.pl