NIEBIESKA SIEĆ, CZYLI LIDERZY REGIONALNI POROZUMIENIA "NIEBIESKA LINIA"

Kategoria: Zrealizowane projekty
Administrator NL

Pogotowie "Niebieska Linia" realizowało od stycznia 2006 roku projekt pt. "Niebieska Sieć" finansowany ze środków pochodzących z funduszu PHARE 2003 "Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju", komponent 1: Dotacje na rzecz Rozwoju Instytucjonalnego dla Organizacji Pozarządowych.

Projekt ma na celu usprawnienie współpracy organizacji i instytucji, poprzez stworzenie i koordynowanie działań “Niebieskiej Sieci” - Sieci Liderów Regionalnych przy wybranych organizacjach pozarządowych a także przebadanie potencjału organizacyjnego podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy głównie w aspekcie ich oferty dla klientów. Regionalni Liderzy mają stać się osobami, które będą odpowiedzialne za rozpowszechnianie informacji, przekazywanie i gromadzenie danych, oraz umożliwianie mniejszym organizacjom wzmocnienia swych dotychczasowych działań. Pomóc w tym ma nowoczesny sprzęt komputerowy oraz specjalnie stworzony na potrzeby Porozumienia system informatyczny z zaawansowaną bazą danych a także spotkania organizowane przez Liderów integrujące środowiska „pomagaczy” w województwach. Działania te należy traktować jako kolejny etap rozwoju Porozumienia "Niebieska Linia" .

Raport końcowy z realizacji projektu za 2006r. dostępny jest tutaj.

Więcej informacji o projekcie oraz listę liderów regionalnych można znaleźć w specjalinie przycotowanym serwisie pod adresem http://www.porozumienie.niebieskalinia.pl/.

EU

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.