Partnerzy

Zmodyfikowano: 2016-01-21

Naszymi partnerami w 2016 roku są:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Zadanie pn. „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą” współfinansowane jest ze środków m.st. Warszawa.

 


Ministerstwo Sprawiedliwości

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

logo MS

 

 

 

 

 


Avon Cosmetics Polska

Działania w ramach Wielkiej Kampanii o Godność: http://www.wielkakampaniaogodnosc.pl/
Dofinansowanie Poradni mailowej  i Poradni telefonicznej ze środków kampanii Avon kontra Przemoc.


Naszymi partnerami w 2015 roku byli:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Zadanie w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie” finansowane jest ze środków m.st. Warszawa.

 


Ministerstwo Sprawiedliwości

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

   logo ms

 

 


Naszymi partnerami w 2014 byli:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Zadanie w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie” finansowane jest ze środków m.st. Warszawa.


Ministerstwo Sprawiedliwości

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej


Avon Cosmetics Polska

Działania w ramach Wielkiej Kampanii o Godność: http://www.wielkakampaniaogodnosc.pl/
Dofinansowanie Poradni mailowej ze środków kampanii Avon kontra Przemoc.


 

Naszymi partnerami w 2013 roku byli:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy http://www.um.warszawa.pl/

Zadanie w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: „Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie” finansowane jest ze środków m.st. Warszawa.

Mnisterstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl/

Działania w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw: http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/
Realizacja zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Wolters Kluwer Polska www.wolterskluwer.pl

Wsparcie w postaci udostępnienia Systemu Informacji Prawnej LEX

Naszą działalność wspiera System Informacji Prawnej LEX wydawnictwa Wolters Kluwer Polska

Fundacja "la Caixa" http://obrasocial.lacaixa.es/; http://www.incorpora.org/

logo Incorpora

Działania w ramach programu integracji zawodowej "la Caixa" - projekt "Włącz się"


 

Naszymi partnerami w 2012 roku byli:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy http://www.um.warszawa.pl/

Zadanie w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: „Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów” jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawa.

Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl/

Działania w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw: http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/

Wolters Kluwer Polska www.wolterskluwer.pl

Wsparcie w postaci udostępnienia Systemu Informacji Prawnej LEX

Fundacja "la Caixa" http://obrasocial.lacaixa.es/; http://www.incorpora.org/

Działania w ramach programu integracji zawodowej "la Caixa" - projekt "Włącz się"


 

Naszymi partnerami w 2011 roku byli:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy http://www.um.warszawa.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl/
Działania w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw: http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/

Avon Cosmetics Polska
Działania w ramach Wielkiej Kampanii o Godność: http://www.wielkakampaniaogodnosc.pl/
oraz wsparcie działań Poradni email i Forum internetowego nt. przemocy w rodzinie


 

Naszymi partnerami w 2010 roku byli:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy http://www.um.warszawa.pl/

 

Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl/
Działania w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw: http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/

 

Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy http://www.urzadochota.waw.pl/


 

Naszymi partnerami w 2009 roku byli:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy http://www.um.warszawa.pl/

 

Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl/ 
Działania w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw: http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich http://www.pozytek.gov.pl/

FIO


 

Naszym partnerem w 2008 roku był:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy http://www.um.warszawa.pl/


 

Naszymi partnerami w 2007 roku byli:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy http://www.um.warszawa.pl/

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html


 

Naszymi partnerami w 2006 roku byli:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych http://www.parpa.pl/

Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy  http://um.warszawa.pl/politykaspoleczna/

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html